MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 2, 2010

 Áttekintés

Sztereotaxiás agyi sugársebészet Magyarországon 1991-2009

Horváth Ákos

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A sztereotaxiás agyi sugársebészeti eljárás, mint non-invazív lokális kezelési mód a múlt század második felében jelent meg az intracerebralis elváltozások terápiás palettáján. Eredetileg a funkcionális jellegű kórképek gyógyítására dolgozták ki, ezek gyógyszerelésének fejlődésével azonban a klinikai igény egyre inkább a patomorfológiai céltérfogatok kezelése felé tolódott el. A közlemény áttekinti az indikációk történeti változásait, a hazai sugársebészet kialakulását, módszereit, eredményeit és perspektíváját. Hazánkban a jelzett időszak alatt 5 intézetben összesen 2565 beteget kezeltek sztereotaxiás sugársebészeti eljárással: 52%-ot agyi áttét, 29,5%-ot benignoma, 12%-ot arteriovenosus malformatio, 6%-ot primer malignus agytumor miatt, és 0,5%-ot funkcionális okok miatt. Összességében 86%-os helyi választ, az áttéteseknél RPA 1. oszt.-ban 24 hónap, RPA 2-nél 8,5 hónap, RPA 3-ban pedig 3,4 hónap medián túlélést jelentettek. Ezek az eredmények kiállják az összehasonlítást az irodalomban közöltekkel. Az orvosi szemlélet változása és a jobban megszervezett betegutak hatására a sztereotaxiás agyi sugársebészet remélhetőleg hazánkban is elfoglalja helyét a mindennapi rutinban. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 2, 93-98, 2010

Kulcsszavak: sztereotaxia; agyi sugársebészet; indikációk; módszerek; eredmények

Stereotaxic brain radiosurgery in Hungary 1991-2009. Stereotaxic brain radiosurgery as a non-invasive type of local treatment appeared as a therapeutic approach of intracranial lesions in the middle of the last century. Originally it was developed for treating functional disorders but with the evolution of their medication the clinical need increasingly turned to treating pathomorphological intracerebral target volumes. A review of the indication's historical changes and the installation, methods, results and perspectives of Hungarian brain radiosurgery are presented. During the above mentioned period 2565 patient have been treated in five institutes of Hungary: 52% for brain metastases, 29.5% for benignomas, 12% for arteriovenous malformations, 6% for primary malignant brain tumors and 0.5% for functional disorders. Local tumor control of 86% and median survivals among patients with metastasis of 24 months in RPA class 1, 8.5 months in RPA 2 and 3.4 months in RPA 3 were reported. These results are comparable with those in the literature. Hopefully with a change in the therapeutic approach and better organization of patients' management, stereotaxic brain radiosurgery will be integrated into everyday routine in Hungary. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 2, 93-98, 2010


Elérhetőség: Dr. Horváth Ákos, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600, Fax: (06-1) 224-8680; E-mail: akoshorvath.horvathdr8@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad