MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 2, 2010

 Áttekintés

A hipnózis alkalmazásának indokai a daganatos betegek komplex terápiájában

A rákdiagnózis hatása: a módosult tudatállapot

Jakubovits Edit

Morfológiai és Fiziológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest

A hagyományos rizikótényezők mellett Magyarországon ma a depresszió és a negatív életesemények jelentős, szignifikáns kockázati tényezőt jelentenek a daganatos megbetegedésekben. Az onkopszichológia ezért egyre fontosabb. Ez a cikk most a hipnózis lehetőségeit adja hozzá ehhez a témához. A daganat diagnózisának közlésekor, valamint az invazív diagnosztikai és terápiás eljárások során fellépő traumatizáló hatásokat a módosult tudatállapotok szemszögéből mutatja be. Az agy működése a stressz során és hipnózisban hasonló módon változik meg, ami a betegek viselkedésében, fiziológiai és agyi képalkotó leleteiben is megmutatkozik. A transzállapotban a betegek elszakadnak a realitástól, nem a megszokott, felnőtt módon kommunikálnak. Hipnózisban nemcsak testi és lelki, hanem fontos és sajátos társas interakciók is lejátszódnak. A hipnotikus hatások támogatják és szinkronizálják az erőforrásokat, segítik a poszttraumás növekedést, kihatással vannak a hormonális- és az immunrendszerre, valamint a lelki állapotra. A stressz által okozott spontán módosult tudatállapotban a szuggesztiók iránti fogékonyság növekszik, ezért nemcsak a formális hipnózis, hanem a mindennapi rutin során alkalmazott szuggesztív kommunikáció is hatékony eszköz. A transzállapot létezése, idegélettani folyamatainak ismerete, és az abban alkalmazott sajátos nyelvezet használata a megterhelő lelki helyzetben, időzavarral küzdő orvosok számára is megkönnyíti a megértést és segíti az orvos-beteg együtt működést. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 2, 153-160, 2010

Kulcsszavak: daganat; stressz; hipnózis; spontán transz; hipnoszuggesztív kommunikáció; poszttraumás növekedés

Role of hypnosis and hypno-suggestions methods in the complex therapy of tumor patients. Besides more conventional tumor risks, depression and negative life events are significant risk factors in cancer here in Hungary, therefore oncopsychology is increasingly important. We discuss traumatizing effects of the diagnosis and invasive diagnostic and therapeutic procedures from the viewpoint of altered state of consciousness. During stress and hypnosis brain functioning is altered in a similar way, which can be seen both in the patient's symptoms and his/her physiological and neuroimaging findings. In trance state patients part from reality, they no longer communicate conventionally or maturely. Hypnosis is characterized not only by physical and mental changes, but important unique social interactions as well. These interactions affect the endocrine and immune system and the mental state of the patient, they strengthen and synchronize resources and help posttraumatic growth. Since in the stress induced spontaneous altered state of consciousness the susceptibility to suggestions is increased, suggestive communication can be used effectively and it can even result in formal hypnosis induction. Under the strong time and mental pressure characterizing the work of the oncologic departments, it might help the staff to improve the cooperation with the patient if staff members, physicians and nurses as well, are aware of the nature and the neurophysiologic background of the spontaneous trance state induced by the life-threatening diagnosis of cancer. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 2, 153-160, 2010


Beküldve: 2010. január 18.; elfogadva: 2010. április 16.
Elérhetőség: Jakubovits Edit, Morfológiai és Fiziológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 1088 Budapest Vas. u. 17.; Tel: (06-30) 241-7321, Fax: (06-1) 486-4875; E-mail: jakedit@se-etk.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad