MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 2, 2010

 Áttekintés

Colorectalis daganatok laparoscopos sebészete

Lázár György, Paszt Attila, Simonka Zsolt, Rokszin Richárd, Ábrahám Szabolcs

Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged

A minimálisan invazív technika - a módszer vitathatatlan előnyei révén - teljesen elfogadottá vált a legtöbb jóindulatú és funkcionális megbetegedés sebészi kezelésében. Napjainkra az is bebizonyosodott, hogy a laparoscopos technika a colorectalis daganatok sebészi kezelésében is biztonsággal alkalmazható. A szerzők saját és a nemzetközi tapasztalatok elemzésével mutatják be a colorectalis daganatok laparoscopos sebészi kezelését. A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinikáján 2005. január 1. és 2008. december 31. között 74 betegen végeztek laparoscopos/laparoscoposan asszisztált colorectalis bélresectiót. A műtéti indikációt 40 esetben neoplasticus eredetű colorectalis laesio képezte. A betegek átlagos életkora 64 év volt (36-89 év). A betegek közül 4 ASA I, 11 ASA II, 24 ASA III és 1 ASA IV rizikócsoportba tartozott. 26 esetben rectosigmoidealis resectio, 2 esetben rectumexstirpatio, 9 esetben jobb, 1 esetben bal oldali hemicolectomia történt. Sem műtéti, sem posztoperatív szövődmény nem volt. 4 konverzió és egy esetben adhesiós ileus miatt reoperáció történt. A passage megindulása (átlagosan 2,4 nap) és a per os táplálhatóság jelentősen lerövidült. A specimenek hisztológiai feldolgozása minden esetben tumormentes oralis, aboralis és circumferentialis resectiót igazolt. Saját és a nemzetközi eredmények áttekintése alapján megállapítható, hogy colorectalis daganatok miatt végzett laparoscopos műtétek biztonságosak, sebészi és onkológiai szempontból is megfelelőek. Számos előnyt jelentenek a betegek számára elsősorban a korai posztoperatív időszakban (gyorsabb felépülés, rövidebb kórházi tartózkodás) és a hosszú távú túlélési eredmények is megfelelőek. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 2, 117-122, 2010

Kulcsszavak: laparoscopos/laparoscoposan asszisztált bélresectio; colorectalis tumor; in testinalis resectio; colorectalis laesio; minimálisan invazív sebészet

Laparoscopic surgery in colorectal tumors. The minimally invasive technique, by means of the undoubted advantages of the method, has become fully accepted in the surgical treatments of the most benign and functional diseases. Today it has been proven that the laparoscopic technique is safely usable also in the surgical treatment of colorectal tumors. The authors, analyzing their own and the international experiences, present the laparoscopic surgical treatment of colorectal tumors. Seventy-four patients were treated with laparoscopic-assisted colorectal intestinal resection in the Department of Surgery of the University of Szeged between January 1, 2005 and December 31, 2008. The surgical indication was neoplastic colorectal lesion in 40 cases. The average age of them was 64 years (from 36 to 89 years). Four patients belonged to the risk group of ASA I, 11 patients to ASA II, 24 to ASA III, and one to ASA IV. Twenty-six patients underwent rectosigmoideal resection, 2 had rectal exstirpation, 9 had right hemicolectomy and one had left hemicolectomy. There were no surgical or postoperative complications. Four conversions and in one case a reoperation occurred due to adhesion ileus. The startup of the passage (2.4 days, on average) and the possibility of nourishing per os were significantly shortened. The histological processes of specimens justified tumor-free oral, aboral and circumferential resection in all cases. Summarizing our own and international experiences it can be stated that the laparoscopic surgeries performed due to colorectal tumors are safe, and are also appropriate with respect to oncosurgery. There are a number of benefits for the patients mainly in the early postoperative period (faster recovery, shorter hospitalization) and their long-term survival results are good as well. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 2, 117-122, 2010


Beküldve: 2010. március 16.; elfogadva: 2010. május 6.
Elérhetőség: Dr. Lázár György, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 6720 Szeged Pécsi u. 6.; Tel: (06-62) 545-701, Fax: (06-62) 545-701; E-mail: lg@surg.szote.u-szeged.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad