MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 2, 2010

 Áttekintés

A sebészi daganatgyógyításról a harmadik évezred küszöbén

A Magyar Onkológusok Társaságának 2004. évi Krompecher-emlékelőadása alapján

Balogh Ádám

Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged

A szerző áttekinti a korszerű onkológiai sebészet kialakulásának múlt századi történetét. A XX. század utolsó negyedében a colorectalis carcinoma sebészetére a radikalitás kiterjesztése vált jellemzővé. Három új eljárás jelent meg a nemzetközi gyakorlatban, amelyeket a Szegedi Egyetem Sebészeti Klinikáján a szerző és munkacsoportja a colorectalis carcinoma sebészeti kezelésében alkalmazott. 1.) A subtotalis colectomia (STC) a colon kiterjesztett - a flexura lienalist meghaladó - resectiója. Nyolc éves időszakban 72 STC-t végeztek elzáródást, vagy tünetnemző szűkületet okozó bal oldali vastagbéltumor miatt. Eredményeik alapján az STC onkológiailag elégséges, egyszakaszos műtéti megoldás, ami az ileocoecalis anastomosis miatt, akut indikáció alapján is biztonságos. Utánvizsgálataik a betegek kielégítő életminőségét igazolták a műtét után. 2.) 1996. jan. 1. és 1998. dec. 31. között 108 esetben végezték a rectum középső- és alsóharmadi carcinomájának eltávolítását a teljes mesorectum excisiójával (TME) Heald módszere szerint. Az esetek 60%-ában sikerült sphinctermegtartásos elülső resectiót végezni és a lokális recidívák arányát a hagyományos technikával operált betegek kontroll csoportjában talált 14,5%-ról 6,4%-ra csökkenteni. 3.) Az előrehaladott - IV. stádiumú - colorectalis carcinomák sebészi ellátására 154 multivisceralis resectiót végeztek, 112 esetben a colon előrehaladott daganata miatt, 42 esetben pedig rectumcarcinoma miatt. Műtéteik halálozása a colon csoportban 7%, a rectum csoportban pedig 12% volt. A tumormentes p.op. szakban a colon csoportban betegeik 90%-a, a rectum csoportban pedig 95%-a értékelte a helyzetét, állapotát, életminőségét jobbnak, mint a műtét előtt. A colon csoportban 40%-os, a rectum csoportban pedig 22%-os 5 éves túlélést értek el. Betegeiknek abban a csoportjában, amelyben a tumoros colon vagy rectum mellett 3 vagy több, más hasi lokalizációt érintett a folyamat, nem volt 3 évnél hosszabb túlélés. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 2, 101-115, 2010

Kulcsszavak: daganatsebészet; colorectalis rák; subtotalis colectomia; teljes mesorectalis excisio; multivisceralis resectio

The stage of cancer surgery at the beginning of the third millenium. The author presents a historical overview of cancer surgery of the last century. At the last quarter of the century the main characteristic of this process has been the significant extension of surgical radicality. Three new surgical methods appeared and have been routinly used at the Surgical Clinic of the Szeged University School, to increase surgical radicality, to improve survival rate without impairing the postoperative quality of life. 1.) Subtotal colectomy (STC) involves an extended resection of the colon over the splenic flexure. In a period of 8 years a total of 72 STCs were performed for the treatment of large bowel obstructions or symptomatic stenosis caused by cancer of the left colon. STC offers: a) one stage treatment for colonic obstruction in emergency surgery, b.) removal of the tumor with sufficient oncological radicality, c.) primary reconstruction of the digestive tract, with a safe ileocolic anastomosis even in emergency cases. Based on a study about postoperative quality of life of STC operated patients, it proved to be normal. 2.) The author reports a total of 108 middle and low third rectal cancer cases operated on by total mesorectal excision (TME) by the method of Heald. The oncological basis of this procedure is the horizontal regional metastatization of rectal cancer. The author succeeded in 60% of cases to perform an anterior resection with preservation of the anal sphincter, and to decrease the early (within two years after surgery) local recurrence rate from 14.5% to 6.4%, compared to the group of patients operated on by traditional technic. 3.) A total of 154 patients with locally advanced - stage IV - colorectal cancer underwent extended surgery of multivisceral resections as a treatment of cancer process involving adjecent abdominal organs. Surgery was performed to treat advanced cancer of the colon in 112 cases and the one of the rectum in 42 cases. The mortality rate was 7% in the colon cancer group, and 12% in the group of rectal cancer patients. In their tumor-free postoperative period 90% of colon cancer patients and 95% of rectal cancer patients had an improved quality of life. The 5 years survival rate was 40% in the colon group and 22% in the rectal cancer group. In the group of patients having more than 3 simultanously tumorous organs, in spite of the multiple organ resections, no 5 years survival has been recorded. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 2, 101-115, 2010


Beküldve: 2010. március 16.; elfogadva: 2010. május 7.
Elérhetőség: Dr. Balogh Ádám, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 6720 Szeged Pécsi u. 6.; Tel: (06-30) 9158-608, Fax: (06-62) 545-375; E-mail: dr.balogh.adam.sandor@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad