MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 1, 2010

 Közlemény

Az egészségügyi személyzet életmódtanácsadó tevékenységének szerepe daganatos betegséggel kezelt nők táplálkozási szokásainak megváltoztatásában

Maróti-Nagy Ágnes1, Paulik Edit1, Thurzó László2

1Népegészségtani Intézet, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Szeged
2Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Szeged

Vizsgálatunk célja emlő- és/vagy nőgyógyászati tumorral kezelt nők táplálkozási szokásaiban bekövetkező változások vizsgálata volt, összefüggésben néhány demográfiai tényezővel, a daganat típusával és az egészségügyi személyzet diagnózist követő életmód-tanácsadó tevékenységével. Az önkitöltős, kérdőíves felmérésben 155 véletlenszerűen kiválasztott , emlő-, illetve nőgyógyászati tumorral kezelt nő vett részt. A kérdőív a megkérdezettek szocio-demográfiai jellemzőit, az orvoshoz fordulás körülményeit, a daganat terápiájának módját, a jelenlegi egészségi állapotot, valamint a daganat diagnózisa előtti és utáni életmódot vizsgálta. A megkérdezett nők 78,7%-a változtatott a táplálkozási szokásain a daganat diagnózisát követően. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás emelkedett a legnagyobb arányban (70,3%). A magasabb végzettségű nők nagyobb arányban reformálták meg táplálkozásukat, mint az alacsonyabb végzettségűek (p=0,031). Azok, akiknek orvosuk javasolta az életmód-változtatást, közel négyszer nagyobb eséllyel (OR: 3,87; CI: 1,40-10,69) módosítottak táplálkozási szokásaikon, szemben azokkal, akik nem kaptak ilyen tanácsot. Az emlőtumoros betegek háromszor nagyobb eséllyel (OR: 3,21; CI: 1,05-9,84) alakítottak étrendjükön, mint a nőgyógyászati daganattal kezelt páciensek. A daganatos betegek étrendjének változtatását leginkább befolyásoló tényező az orvosi személyzet tanácsadó tevékenysége volt. Az eredmények alapján az orvosok kiemelkedő szereppel bírnak a daganatos páciensek táplálkozásának megváltoztatásában. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 1, 41-45, 2010

Kulcsszavak: emlőrák; nőgyógyászati tumor; tanácsadás; táplálkozásváltoztatás

Medical staff's advice and changes in dietary behavior in Hungarian women with cancer. The aim of this study was to investigate the changes in dietary habits in women with gynecological or breast cancer, and to analyze the role of some demographic factors, type of the malignant tumor, and the role of medical staff's advice in dietary behavior change of these women, after the diagnosis of cancer. A self-administered questionnaire-based retrospective study was performed, and 155 randomly selected patients, treated for gynecological or breast cancer, were involved. A self-developed questionnaire was used to measure the socio-demographic characteristics, the circumstances of visiting the physician, therapy, present health status and lifestyle before and after the diagnosis of neoplasm. More than three-fourths of the women reported changes in nutrition after the diagnosis of cancer. The consumption of fruits and vegetables increased in the highest proportion (70.3%). Women with higher education changed their diet in higher proportion (p=0.031) compared to women with lower education. Women who were advised to change their lifestyle by their therapists were about four times more likely (OR: 3.87; CI: 1.40-10.69 ) to change their nutrition. Patients with breast cancer changed three times more likely (OR: 3.21; CI: 1.05-9.84) their dietary habits than patients with gynecological cancer. The most influential proven factor to make cancer patients alter their diet was being advised for this by physicians. Thus, our study proved that physicians and nurses have a very important role in changing their cancer patients' nutritional habits into a healthier one. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 1, 41-45, 2010


Beküldve: 2010. január 15.; elfogadva: 2010. február 9.
Elérhetőség: Dr. Maróti-Nagy Ágnes, Népegészségtani Intézet, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, 6720 Szeged Dóm tér 10.; Tel: (06-62) 545-119, Fax: (06-62) 545-120; E-mail: nagya@puhe.szote.u-szeged.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad