MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 1, 2010

 Közlemény

Az onkológiai ellátás egészség-gazdaságtani vonatkozásai: kórházi ágykapacitások változása

Boncz Imre1, Donkáné Verebes Éva2, Oberfrank Ferenc3, Kásler Miklós4

1Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
2Integra Consulting Zrt, Budapest
3Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, MTA, Budapest
4Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Dolgozatunk célja a 2007. április 1-i kórházi ágyszám-reform hatásának vizsgálata, különös tekintett el az onkológiai ágyakat érintő változásokra. Elemzésünkhöz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által leszerződött illetve finanszírozott ágyak számát vett ük alapul. Az onkológiai ágyak alatt az OEP kódolási rendszer szerinti 12-es szakmakód (Onkológia), a 24-es szakmakód (Sugárterápia, onkoradiológia) és a 28-as szakmakód (Hematológia) szerinti aktív kórházi ágyakat értettük. Vizsgáltuk ezen ágyak számának változását a reform (2007. április 1.) előtt és után. Míg országos átlagban mintegy 25,7%-kal csökkent az összes aktív kórházi ágyszám, addig az onkológiai ellátásban ettől eltérő mértékeket és trendeket látunk. Az onkológiai ellátás (12-es szakmakód) ágyszámai 11,4%-kal, míg a hematológiai ellátás (24-es szakmakód) ágyszámai 11,1%-kal csökkentek, vagyis kisebb mértékben, mint az országos átlagos aktív kórházi ágyszám csökkenés. A sugárterápiás kapacitások (24-es szakmakód) pedig nem csökkentek, sőt 16,3%-kal nőttek is. A területi egyenlőtlenségek mérséklését nem látjuk. Összességében elmondhatjuk, hogy az egészségügyi ágyszámreform során az onkológiai és hematológiai ágyak száma kisebb mértékben csökkent, mint az országos aktív ágyak száma, míg a sugárterápiás, onkoradiológiai ágyak száma emelkedett is. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 1, 29-33, 2010

Kulcsszavak: egészségbiztosítás; kórházi ágykapacitás; egészségpolitika; onkológia

Health-economics of oncology care: changes in hospital bed capacity. The aim of our study was to analyze the effect of hospital bed reforms on April 1, 2007 in Hungary, with special respect to the changes of acute care cancer beds. Data were derived from the database of the National Health Insurance Fund Administration (OEP). We identified cancer care hospital capacities (beds) with the following financial codes: code nr. 12 (oncology), code nr. 24 (radiotherapy) and code nr. 28 (hematology). We analyzed the changes of these beds before and after the reform. The total number of acute care hospital beds decreased by 25.7%, while in the field of cancer care beds we found different trends. The number of hospital beds for oncology care and hematology care decreased by 11.4% and 11.1%, respectively. The number of hospital beds for radiotherapy departments even increased by 16.3%. We did not find any changes in regional inequalities. We can conclude that during the hospital bed reform in 2007, the number of oncology and hematology care beds decreased less than the total number of acute care hospital beds, and the number of beds for radiotherapy even increased, without significantly aff ecting the regional inequalities. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 1, 29-33, 2010


Beküldve: 2010. január 15.; elfogadva: 2010. január 29.
Elérhetőség: Dr. Boncz Imre, Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs Vörösmarty u. 4.; Tel: (06-72) 513-670, Fax: (06-72) 513-671; E-mail: imre.boncz@etk.pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad