MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 1, 2010

 Közlemény

A fiatal- és időskori emlőrák összehasonlítása klinikopatológiai jellemzők alapján

Székely Borbála1, Madaras Lilla2, Szentmártoni Gyöngyvér1, Szász A. Marcell2, Baranyák Zsuzsanna2, Szittya Liliána2, Torgyík László1, Zergényi Éva1, Borbényi Erika1, Kenessey István2, Korompay Anna2, Langmár Zoltán3, Bánhidy Ferenc3, Kulka Janina2, Dank Magdolna1

1Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3II. sz Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az emlőrák diagnózisakor betöltött életkor alapján a két szélsőséges, egymástól várhatóan legjobban különböző csoportot a 35 évnél fiatalabb és a 70 évnél idősebb betegek csoportja képezi. A jelen vizsgálat célja e két csoport összehasonlításán keresztül annak alátámasztása, hogy az életkor prognosztikai faktornak tekinthető a vizsgált betegek esetében. A Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján 1995. október és 2009. március között kezelt 131 nőbeteg (80 idős és 51 fiatal) adatai kerültek feldolgozásra a diagnózis idején vizsgált prediktív és prognosztikus faktorok felhasználásával. Emellett vizsgáltuk a betegek teljes- (OS) és betegségmentes túlélését (DFS) is, valamint az ezeket befolyásoló faktorokat. Statisztikailag szignifikáns eltérés adódott a két csoport között a menarche időpontja, a reproduktív faktorok, a tumor hisztológiai jellemzői és immunfenotípusa tekintetében. A tumorméret, a nyirokcsomóstátusz és a Nottingham Prognosztikai Index (NPI) értékek tekintetében nem mutatkozott szignifikáns eltérés a két csoport között. Annak ellenére, hogy a fiatal betegek között több volt a vizsgálat végéig kialakult áttétes betegség, a betegségmentes túlélés tekintetében nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget. A teljes túlélés azonban szignifikánsan hosszabbnak bizonyult az idős páciensek csoportjában. A fenti eredmények az irodalmi adatokkal egybehangzóan arra utalnak, hogy a fiatal nőknél a betegség rosszabb prognózisú, agresszívebb és rapidabb a klinikai lefolyás. Mivel egyik csoport sem tartozik a hazánkban szervezetten szűrt populációba, igen nagy jelentősége lenne az önvizsgálat (már iskolás korban történő) oktatásának, a tömegkommunikáció adta lehetőségek szélesebb körű kihasználásának, a pozitív familiáris anamnézissel bíró nők (különös tekintett el a fiatalok) esetében az egyéni követés megoldásának. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 1, 19-26, 2010

Kulcsszavak: emlőrák; fiatal; idős; prognózis; túlélés

Comparison of breast cancer in young and old women based on clinicopathological features. The two far ends of the age at the diagnosis of breast cancer are the age of younger than 35, and that of older than 70. Most probably, these two groups of patients differ in many ways. The aim of our present study was to underline the fact that age at the diagnosis of breast cancer is indeed a prognostic factor. Between October 1995 and March 2009, 80 old and 51 young breast cancer patients were treated at the Department of Diagnostic Radiology and Oncotherapy, Semmelweis University, Budapest. The prognostic and predictive factors of the tumors were analysed together with the disease-free and overall survival data. There were statistically significant differences between the two groups concerning the menstrual and reproductive factors, histological characteristics and immunophenotype of the tumors. Tumor size, nodal status and the Nottingham Prognostic Index did not show statistically significant differences. A trend to a shorter disease-free survival, higher rate of distant metastases and disease-specific death was seen in the group of young patients, but it was not significant. Overall survival was significantly shorter in the group of young patients. Therefore, we can state that young patients have a more aggressive disease and worse outcome. There is an increased importance of self examination in these groups, since both age groups are beyond the age limits of the screening population in Hungary. The media and primary school education as well should be involved in educating women concerning this aspect. The individual follow-up of young patients with positive family history should also be established. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 1, 19-26, 2010


Beküldve: 2009. december 21.; elfogadva: 2010. február 26.
Elérhetőség: Dr. Székely Borbála, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, 1082 Budapest Üllői út 78/a; Tel: (06-1) 2100-300/5314, Fax: (06-1) 4591-593; E-mail: szekely@radi.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad