MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 1, 2010

 Elõadás

A csontáttétképződés molekuláris alapjai és célzott terápiája

Tímár József

II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A csontáttétképzés számos szolid daganat progressziójának jellegzetessége, mely kiváló példát szolgáltat az áttéti folyamat szervspecificitására. Megvalósulása mind a vénás, mind az artériás rendszeren keresztüli szóródás révén történhet. Az oszteolitikus vagy oszteoplasztikus áttétek keletkezése eltérő molekuláris útvonalakat feltételez, de a gyakorlatban a két folyamat keveredése révén zajlik. Mai tudásunk szempontjából alapvető jelentőségű az oszteoklasztok daganatsejtek általi aktiválódása és az ennek révén létrejövő csontreszorpció, mely a csontbomlás ördögi körének kialakulásához vezet. A csontáttétek kezelésében forradalmat jelentett az oszteoklaszt-csontmatrix kölcsönhatást gátló biszfoszfonátok felfedezése és klinikai sikere. A folyamat molekuláris alapjainak tisztázása azonban újabb terápiás célpontokat jelölt meg az oszteoklaszt-differenciálódásban, melyet a a TNF-receptorcsalád egyik tagja, a RANK-RANKligand rendszer szabályoz. Ennek az új terápiás megközelítésnek életképességét már sikeres klinikai vizsgálatok támasztják alá, melyekben RANKL-ellenes antitestet alkalmaztak. Ennek klinikai sikeressége tovább erősíti azt a nézetet, hogy a daganatokban zajló molekuláris történések pontos megismerése képezi az alapját az egyre hatékonyabb terápiás eljárások kifejlesztésének. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 1, 59-64, 2010

Kulcsszavak: csontátt étképzés; molekuláris mechanizmus; célzott terápia

Molecular basis of bone metastasis formation and its targeted therapy. Formation of bone metastasis is a hallmark of the progression of several solid cancers, providing example for the organ specificity of the process. Bone metastasis may result in both venous and arterial dissemination. Though the molecular basis of the lytic and plastic bone metastasis formation is different, in reality these organ metastases represent a mixture of the two processes. The basis of bone metastasis formation is the activation of osteoclasts and the resulting bone resorption, initiating a vicious circle by activating the initiator cancer cell. The discovery of osteoclast-bone matrix interaction inhibitor bisphosphonates revolutionized the therapy of bone metastasis. Clarifying the molecular pathways involved in bone metastasis formation identified osteoclast differentiation as another feasible target. This process is under control of the TNF receptor family member RANK and its ligand RANKL. The feasibility of using this system to control bone resorption or cancer-induced skeletal events was proven clinically in trials using an anti-RANKL antibody. The clinical success of anti-RANKL antibody therapy provide further evidence that only precise identification of molecular pathways operational in cancers can lead to discovery of more effective (targeted) therapies. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 1, 59-64, 2010


Beküldve: 2010. január 28.; elfogadva: 2010. február 10.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: (06-20) 825-9685, Fax: (06-1) 215-6921; E-mail: jtimar@korb2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad