MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 1, 2010

 Közlemény

Az onkológiai ellátás egészséggazdaságtani vonatkozásai: a teljesítményvolumen-korlát (TVK) finanszírozási hatása

Boncz Imre1, Donkáné Verebes Éva2, Oberfrank Ferenc3, Kásler Miklós4

1Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
2Integra Consulting Zrt, Budapest
3Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, MTA, Budapest
4Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Elemzésünk célkitűzése a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatásának számszaki elemzése az aktív fekvőbeteg-szakellátás hagyományos teljesítménymutatóira, különös tekintett el a TVK miatt ki nem fizetett tételek elemzésére az onkológiai betegellátásban. Az elemzésben szereplő adatok az intézmények által az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak és mindenhol az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkoznak (2006-2008). A degresszió hatását megvizsgáltuk szakmák szerinti bontásban. Kimutattuk, hogy ha az egyes szakmák a kihirdetett országosan egységes, degresszió nélküli Ft/súlyszám alapdíj szerint kapták volna a finanszírozásukat és nem a degresszióval csökkentett értéket, akkor mennyi lett volna a többletbevételük. A degresszió miatti veszteséget abszolút értékben (millió Ft) és a potenciális bevétel százalékában egyaránt megadtuk. Az abszolút értékben (és a bevétel százalékában) a legnagyobb veszteséget elszenvedő szakmák a következők voltak 2008-ban: "12 Onkológia" 1327 millió Ft (4,7%), "40 Kardiológia" 791 millió Ft (3,0%), "04 Szülészet-nőgyógyászat" 772 millió Ft (3,0%), "01 Belgyógyászat" 708 millió Ft (3,3%), "15 Intenzív betegellátás" 661 millió Ft (2,5%), "02 Sebészet" 637 millió Ft (3,2%), "05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat" 614 millió Ft (3,9%), "03 Traumatológia" 545 millió Ft (2,5%), "24 Sugárterápia, onkoradiológia" 438 millió Ft (3,1%). A teljesítményvolumen-korlát eltérő mértékben érintette az egyes orvosi szakterületeket. Az onkológiai ellátás a TVK rendszer egyik legnagyobb vesztesének tekintendő. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 1, 35-39, 2010

Kulcsszavak: egészségbiztosítás; finanszírozás; egészségpolitika; onkológia

Health economics of oncology care: financial effect of performance volume limit (PVL). The aim of our study is to analyze the effect of performance volume limit (PVL) on the performance indicators of acute oncology care, with special respect to the health insurance reimbursement not paid to health care providers. Data were derived from the nationwide administrative dataset of the National Health Insurance Fund Administration (OEP) covering the period of 2006-2008. We analyzed the effect of PVL according to medical specialities. We calculated the average annual reimbursement rate of DRG cost-weight with and without the application of PVL. The loss due to PVL was calculated both by monetary terms and as the % of annual revenue. The loss of medical specialities measured by monetary units (Hungarian forint, HUF) and as a percent of their revenues was the following in 2008: oncology 1327 million HUF (4.7%), cardiology 791 million HUF (3.0%), gynecology and obstetrics 772 million HUF (3.0%), internal medicine 708 million HUF (3.3%), intensive care 661 million HUF (2.5%), surgery 637 million HUF (3.2%), pediatrics 614 million HUF (3.9%), traumatology 545 million HUF (2.5%), radiotherapy 438 million HUF (3.1%). The application of performance volume limit had significantly different effect on the different medical specialities. Oncology care can be considered as one of the largest losers of the application of performance volume limit. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 1, 35-39, 2010


Beküldve: 2010. január 15.; elfogadva: 2010. január 29.
Elérhetőség: Dr. Boncz Imre, Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs Vörösmarty u. 4.; Tel: (06-72) 513-670, Fax: (06-72) 513-671; E-mail: imre.boncz@etk.pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad