MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 4, 2009

 Közlemény

Génexpresszió mérésén alapuló multigénes prognosztikai és prediktív előrejelzés emlőtumorokban

Pénzváltó Zsófia, Mihály Zsuzsanna, Győrffy Balázs

I. sz. Gyermekklinika, Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia és Semmelweis Egyetem, Budapest

Az egyénre szabott terápia az emlőtumorok közeljövőbeli klinikai szisztémás kezelésének alapja lesz. Ehhez a tumorok hatékonyabb jellemzése, pontosabb prediktív és prognosztikus információk nyerése szükséges, amelyet monogénes (ER, PR, HER-2, stb.), vagy multigénes tesztek alkalmazása tesz lehetővé. Multigénes tesztek segítségével különböző klinikai problémákra tudunk egyidejűleg választ kapni, amely az összköltséget és az időigényt csökkenti. Az általunk ismertetett tesztek a MammaPrint, Oncotype DX, BLN Assay, Theros Breast Cancer Index SM, MapQuant DX, ARUP Breast Bioclassifier, Celera Metastatic Score, eXagen BCtm, Invasive Gene Signature, Wound Response Indicator, Mammostrat, amelyek microarray vagy RT-PCR módszert alkalmaznak a génexpresszió mérésére. Ezek közül kettő (Oncotype DX és MammaPrint) már most az ajánlott diagnosztikus protokollok része. Ma még sok probléma jelentkezik a kereskedelmi forgalomban is kapható tesztekkel kapcsolatban: jellemző a gyenge validáltság, az azonos célra tervezett chipek teljesen eltérő génlistái, az eljárás költségessége és a kiértékeléshez szükséges bioinformatikai módszerek bonyolultsága. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 4, 351-359, 2009

Kulcsszavak: microarray; emlőtumor; prognózis; predikció; multigénes tesztek

Gene expression based multigene prognostic and predictive tests in breast cancer. Patient tailored therapy will serve the fundamentals of future cancer treatment. For this it will be imperative to characterize the tumor and to acquire precise predictive and prognostic information. We can achieve this by using not only monogenic (like ER, PR, HER-2, Ki-67) but also multigene assays, which can provide answers to several diagnostic questions simultaneously. We present a summary of currently available RT-PCR and microarray based multigene tests including MammaPrint, Oncotype DX, BLN Assay, Theros Breast Cancer Index SM, MapQuant DX, ARUP Breast Bioclassifier, Celera Metastatic Score, eXagen BCtm, Invasive Gene Signature, Wound Response Indicator and Mammostrat. Two of these (Oncotype DX and MammaPrint) are already incorporated in several diagnostic protocols. However, multiple unsolved issues deteriorate the value of these tests: generally the validation is poor, the gene sets do not confirm each other, the associated costs are high and the necessary bioinformatics is highly complex. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 4, 351-359, 2009


Beküldve: 2009. augusztus 31.; elfogadva: 2009. október 20.
Elérhetőség: Pénzváltó Zsófia, I. sz. Gyermekklinika, Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia és Semmelweis Egyetem, 1083 Budapest Bókay u. 53/54.; Tel: (06-1) 266-0926/5277; E-mail: penzvaltozsofi@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad