MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 4, 2009

 Közlemény

Neoadjuváns radiokemoterápia a lokoregionálisan előrehaladott rectumtumorok ellátásában

Rápolti Edit1, Szigeti András1, Farkas Róbert1, Bellyei Szabolcs1, Boronkai Árpád1, Papp András2, Gömöri Éva3, Horváth Örs Péter2, Mangel László1

1Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2Sebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3Patológiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Neoadjuváns, szimultán radiokemoterápiával elérhető terápiás választ és a kezelési mellékhatásokat vizsgáltuk lokoregionálisan előrehaladott rectumtumoros betegeknél. A pécsi Onkoterápiás Intézetben 2005 és 2007 között 112 klinikailag II-III. stádiumú rectumtumoros beteg részesült neoadjuváns radiokemoterápiában. A kezelést megelőző staging részeként hasi-kismedencei CT (112), transzrektális UH (49), kismedencei MR (10), és PET-CT (1) vizsgálat történt. A sugárkezelés hason fekvő pozícióban, belly-board vékonybél-védelemmel, 18 MV fotonenergiával, 3D-CRT technikával, 45 Gy összdózissal (napi 1,8 Gy) történt, az irradiáció 1. és 5. hetében 5-FU és Ca-folinát kezeléssel. A radiokemoterápiát követő negyedik héten készült CT-t a RECIST-kritériumok alapján értékeltük. A radiokemoterápia után 6-9 héttel sebészeti beavatkozás történt, és a szövettant a Mandard-féle regressziós beosztás szerint értékeltük. Mellékhatásokat CTCAE v 3,0 szerint rögzítettük. Akut grade 1, 2 és 3-as gasztrointesztinális mellékhatás a betegek 12%-ánál, hematológiai toxicitás 9,5%-ban jelentkezett. A kontroll CT-vizsgálatok 64,85%-os válaszrátát mutattak. A Mandard-féle grádus 15%-ban TRG1, 30,4%-ban TRG2, 28%-ban TRG3, 24%-ban TRG4 volt, míg TRG5 2,6%-ban fordult elő. Műtéti megoldásra 89 betegnél került sor, 72 esetben R0 reszekcióval. Szövettanilag 46%-ban T, 34,5%-ban N kategóriában tapasztaltunk downstaginget. Fokozott műtéti szövődményrátáról nincs tudomásunk. A neoadjuváns kezelést követően 86 beteg követését végeztük el. 2009 márciusáig követett betegeink közül 48-an jelenleg is progressziómentesek (55,8%). Lokális recidíva 3 esetben fordult elő, 25 esetben pedig távoli áttét miatt progrediált a betegség, bár a lokális kontroll megtartott volt. 10 esetben lokális recidívát és távoli áttétet is diagnosztizáltunk. A betegek közül 17 hunyt el. A II-III. stádiumú rectumtumoros betegek neoadjuváns radiokemoterápiája alacsony toxicitású kezelés, mely eredményes és magas R0 reszekciós arányt tesz lehetővé. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 4, 345-349, 2009

Kulcsszavak: neoadjuváns radiokemoterápia; rectumtumor; belly-board; Mandard-score; mellékhatás

Neoadjuvant radiochemotherapy in the treatment of locally advanced rectal tumors. We investigated the response rate and side effects of simultaneous, neoadjuvant radiochemotherapy (RCT) in locally advanced rectal cancer. Between 2005 and 2007, we treated 112 patients in stage II-III rectal carcinoma at the Institute of Oncotherapy, University of Pécs. For staging abdomino-pelvic CT (112) and transrectal US (49) or pelvic MR (10), or PET-CT (1) was performed. Radiation therapy was delivered with 3D CRT-based technique using belly-board with 18 MV photon energy, while patients in prone position. A total dose of 45 Gy (single dose 1.8 Gy) was delivered to the tumor and the pelvic lymph nodes. 5-FU and Ca-folinate was administered concomitantly in the 1st and 5th week of radiotherapy. Four weeks after delivering neoadjuvant RCT the patients' control CT was evaluated according to RECIST criteria. RCT was followed by surgery in 6-9 weeks. We graded the histology using the Mandard regression score system. Side effects were registered using CTCAE v 3.0. Grade 1, 2 or 3 acute gastrointestinal toxicity occurred in 12%, grade 3 hematological toxicity in 9.5% of the patients. The response rate determined by using control CT was 64.85%. According to the Mandard regression score, TRG1 occurred in 15%, TRG2 in 30.4%, TRG3 in 28%, TRG4 in 24% and TRG5 in 2.6% of the cases. Radical surgery was performed in 89 cases, 72 with R0 resection. By assessing the histological samples we found downstaging in 46% of the T and 34.5% of the N stage. We have no information on increased postoperative complications. We followed 86 patients after neoadjuvant therapy. Until March 2009 there was no progression in 48 of our patients. In 13 cases local relapse occurred, and in 25 cases the disease progressed because of distant metastasis, although local control was maintained. 10 patients had local relapse and distant metastases. 17 patients passed away. As a conclusion, neoadjuvant RCT of Stage II-III patients is an effective and well tolerated treatment, allowing for high R0 resection rate and bearing no higher risk for postoperative morbidity. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 4, 345-349, 2009


Beküldve: 2009. május 28.; elfogadva: 2009. szeptember 14.
Elérhetőség: Dr. Szigeti András, Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, 7623 Pécs Ifjúság út 13.; Tel: (06-72) 536-080, Fax: (06-72) 536-081; E-mail: andras.szigeti@aok.pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad