MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 4, 2009

 Közlemény

Az emlődaganatok primer szisztémás kemoterápiára adott válasza az immunhisztokémiai fenotípus tükrében

Kulka Janina1, Tőkés Anna-Mária1, Tóth Adrienn Ildikó1, Szász Attila Marcell1, Farkas Andrea2, Borka Katalin1, Járay Balázs1, Székely Eszter1, Istók Roland1, Lotz Gábor1, Madaras Lilla1, Korompay Anna1, Harsányi László3, László Zsolt5, Rusz Zoltán6, Molnár Béla Ákos3, Molnár István Arthur3, Kenessey István1, Szentmártoni Gyöngyvér4, Székely Borbála4, Dank Magdolna4

1II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Fővárosi Önkormányzat, Szent Imre Kórház, Budapest
3I. sz. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
4Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
5MaMMa Klinika, Budapest
6Sebészeti Osztály, Schöpf-Merei Kórház, Budapest

A neoadjuváns kemoterápiára adott patológiai választ kívántuk elemezni az emlőtumorok immunhisztokémiai fenotípusai, valamint az alkalmazott kemoterápiás protokollok tükrében. 1998 és 2009 között 92 neoadjuváns kezelésen átesett emlőtumoros nőbeteg klinikai adatait, biopsziás és műtéti anyagát valamint túlélési mutatóit vizsgáltuk. A biopsziás- és műtéti anyagokon hormonreceptor (ER, PgR), Ki-67, p53, HER2 státusz meghatározás történt immunhisztokémiai módszerrel. A patológiai válasz megítélésére a Chevallier-osztályozást használtuk. 88 esetben elemeztük a betegségmentes- és a teljes túlélést a patológiai válasz függvényében. Patológiai komplett remisszió (pCR = Chevallier I és II) volt kimutatható 13/92 esetben (14,1%). A preoperatív daganatjellemzők alapján a patológiai komplett remissziót mutató daganatok a tripla negatív (9/13) valamint az ER-/HER2+ (1/13) és az ER+/HER2+ (3/13) csoportokból kerültek ki. 24 beteg részesült taxán-, 30 antraciklin-, 33 taxán+antraciklin alapú terápiában, 2 CMF típusú neoadjuváns kezelésben, 3 esetben nem állt rendelkezésünkre ez az adat. A taxánnal kezelt betegek 29,1%-ában, az antraciklin-származékkal kezelt betegek 6,6%-ában, a kombinált kezelésben részesült betegek 12,1%-ában volt kimutatható pCR. A pCR-t mutató csoportban kevesebb volt a recidíva és a távoli áttét kialakulása, de nem tudtunk szignifikáns különbséget igazolni. A kezelésre reagáló (Chevallier III) és a nem reagáló (Chevallier IV) csoport között ebben a tekintetben szignifikáns különbséget találtunk (p=0,006). A betegségspecifikus halálozás szignifikánsan alacsonyabb volt a pCR betegcsoportban (p=0,050). Eredményeink alapján a patológiai komplett remissziót mutató esetek a tripla negatív és a HER2-pozitív csoportból kerültek ki. A neoadjuváns kezelés az ER+/HER2- tumorcsoportban volt a legkevésbé hatékony. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 4, 335-343, 2009

Kulcsszavak: neoadjuváns terápia; primer szisztémás terápia; emlőrák; fenotípus

Immunohistochemical phenotype of breast carcinomas predicts the effectiveness of primary systemic therapy. The purpose of the study was to identify breast cancer subtypes by immunohistochemistry likely to respond to neoadjuvant chemotherapy and to analyze the used chemotherapy regimen and the range of response rates. Analysis of a collected database was performed. Ninety-two patients were identified in our files who received neoadjuvant chemotherapy between 1998 and 2009. We used immunohistochemical profiles (ER, PgR, HER2, Ki-67 and p53) of NCB, FNAB and surgical breast specimens to subclassify the tumors. Pathological response rates were assessed following surgical removal of tumors by using the Chevallier classification. DFS and OS was measured in 88 cases from the date of definitive surgery to the date of last follow-up or death. Pathological complete or near-complete remission (pCR = Chevallier I and II) was observed in 13 of 92 cases (14.1%). According to the preoperative characteristics of the 13 tumors achieving pCR, 9 of the cases were triple negative, one of 13 was ER-/HER2+ and three of 13 ER+/HER2+. Twenty-four of 92 patients received taxane based neoadjuvant chemotherapy, 30 of 92 anthracyclin based neoadjuvant chemotherapy, 33 of 92 taxane + anthracyclin regimen and 2 of 92 CMF regimen. In the taxane treated group of patients the pCR rate was 29.1%, in the anthracyclin group 6.6% and in the taxane + anthracyclin treated group 12.1%. Concerning DFS, significant difference was observed between the Chevallier III and IV groups (p=0.006), and less events were observed in the pCR group (not significant). pCR was associated with significantly better OS (p=0.050). It seems that even limited, routinely used immunohistochemical profiling of tumors is able to predict the likelihood of pCR to neoadjuvant chemotherapy. Patients with triple negative and HER2-positive cancers are likely to achieve pCR after neoadjuvant chemotherapy. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 4, 335-343, 2009


Beküldve: 2009. október 30.; elfogadva: 2009. november 20.
Elérhetőség: Dr. Kulka Janina, II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: (06-1) 2157-300/5343, Fax: (06-1) 215-6921; E-mail: kj@korb2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad