MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 4, 2009

 Áttekintés

A mikroszatellita allélvesztésvizsgálat diagnosztikai és az angiogén faktorok expressziójának prognosztikai szerepe húgyhólyagrákban

Szarvas Tibor1

1Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
2I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A húgyhólyagrák a második leggyakrabban előforduló urológiai jellegű tumoros megbetegedés. A mai gyakorlatban kezelésének módját és a beteg várható életkilátásait szinte kizárólag a szövettani diagnózis határozza meg. A tumor invazivitásának megítélése azonban gyakran nehézségekbe ütközik. Újabb molekuláris vizsgálatok lehetőséget nyújthatnak e betegség korai felfedezésére, kérdéses esetekben a szövettani diagnózis megerősítésére, illetve a tumor várható viselkedésének előrejelzésével segíthetnek a terápia optimalizálásában. Az e disszertációban bemutatott vizsgálatok a hólyagrákok aktuális diagnosztikai és prognosztikai problémáira keresnek válaszokat. Ehhez pedig a molekuláris biológia modern módszereit hívják segítségül. Munkánk során 334 hólyagtumoros beteg és 117 kontroll személy tumor-, vér- és/vagy vizeletmintáit vizsgáltuk. A hólyagtumor genetikai eltéréseit PCR-alapú mikroszatellitaallélvesztés vizsgálattal (12 marker felhasználásával) illetve FISH-technikával (4 DNS-próba alkalmazásával) diagnosztikai céllal kerestük vizeletben. A tumormintákból elvégzett teljes genomi mikroszatellitaallélvesztés vizsgálat - melyhez 400 markert használtunk - az invazivitással korreláló markerek kiválasztása által a szövettani diagnózis megerősítését célozta. Továbbá vizsgáltuk a VEGF, Ang-1, Ang-2 és a Tie2 prognosztikus értékét. Megállapítottuk, hogy a vizeletből történő mikroszatellita-allélvesztés vizsgálat és a FISH-vizsgálat érzékeny és specifikus módszer a hólyagtumor nem invazív kimutatására. A teljes genom mikroszatellita-allélvesztés vizsgálata során összeállítottunk egy olyan négy tagból álló markerkombinációt, mellyel az összes vizsgált tumor azonosítható volt. Kiválasztottuk azokat a mikroszatellita-markereket, melyek a tumor invazivitásával mutatnak összefüggést. Megállapítottuk, hogy a tumor indukálta angiogenezisben részt vevő molekulák expressziójának és szérumkoncentrációjának meghatározása alkalmas eszköz lehet a betegség várható viselkedésének pontosabb előrejelzésére. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 4, 385-389, 2009

Kulcsszavak: húgyhólyagrák; mikroszatellita-analízis; angiogenezis; prognózis

The diagnostic value of microsatellite LOH analysis and the prognostic relevance of angiogenic gene expression in urinary bladder cancer. Bladder cancer is the second most common malignancy affecting the urinary system. Currently, histology is the only tool that determines therapy and patients' prognosis. As the treatment of non-invasive (Ta/T1) and muscle invasive (T2-T4) bladder tumors are completely different, correct staging is important, although it is often hampered by disturbing factors. Molecular methods offer new prospects for early disease detection, confirmation of unclear histological findings and prognostication. Applying molecular biological methods, the present study is searching for answers to current diagnostic and prognostic problems in bladder carcinoma. We analyzed tumor, blood and/or urine samples of 334 bladder cancer patients and 117 control individuals. Genetic alterations were analyzed in urine samples of patients and controls, both by PCR-based microsatellite loss of heterozigosity (LOH) analysis using 12 fluorescently labeled primers and by DNA hybridization based UroVysion FISH technique using 4 probes, to assess the diagnostic values of these methods. Whole genome microsatellite analysis (with 400 markers) was performed in tumor and blood specimens of bladder cancer patients to find chromosomal regions, the loss of which may be associated with tumor stage. Furthermore, we assessed the prognostic value of Tie2, VEGF, Angiopoietin-1 and -2. We concluded that DNA analysis of voided urine samples by microsatellite analysis and FISH are sensitive and non-invasive methods to detect bladder cancer. Furthermore, we established a panel of microsatellite markers that could differentiate between non-invasive and invasive bladder cancer. However, further analyses in a larger cohort of patients are needed to assess their specificity and sensitivity. Finally, we identified high Ang-2 and low Tie2 gene expression as significant and independent risk factors of tumor recurrence and cancer related survival. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 4, 385-389, 2009


Beküldve: 2009. augusztus 28.; elfogadva: 2009. szeptember 20.
Elérhetőség: Dr. Szarvas Tibor, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest Üllői út 26.; E-mail: sztibusz@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad