MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 4, 2009

 Áttekintés

Claudinok és prognosztikai faktorok vizsgálata egyes gastrointestinalis betegségekben

Győrffy Hajnalka1

1Patológiai Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
2II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A gastrointestinalis daganatok a daganatos halálozások között az első tíz helyen állnak a világon. Az emésztőrendszer daganatos és egyéb betegségeinek kialakulása együtt jár a sejtkapcsolatok, így a tight junction (TJ) megváltozásával. A TJ gerincét alkotó claudin fehérjék (CLDN) a különféle szövetekben eltérő összetételben és eloszlásban helyezkednek el, de jellemzőek az egyes szövetekre. I. Vizsgáltuk a CLDN összetétel változásait a nyelőcső Barrett-metaplasiájában és a talaján kialakult adenocarcinomában. Kimutattuk, hogy a normális foveolaris hámhoz képest a CLDN2 és -3 fokozott expressziót mutat Barrett-metaplasiában. Az adenocarcinoma CLDN2- és CLDN3-expressziója fokozott a foveolaris hámhoz és a Barrett-metaplasiához képest. A Barrett-metaplasia és adenocarcinoma hasonló claudinmintázata támogatja a kettő összefüggéséről szóló elméletet. II. A CLDN2, -3 és -4 fokozott expressziót mutatott a gyomor intestinalis metaplasiájában, összehasonlítva az antrum normális foveolaris hámjával. A vékony- és vastagbelek adenocarcinomája fokozott CLDN2-expressziót mutatott a normális hámhoz képest. A vastagbél-adenoma és -adenocarcinoma nem különíthető el CLDN-mintázat alapján. A Barrett-metaplasiának és a gyomor intestinalis metaplasiájának ill. a vékonybél normális hámjának a CLDN rajzolata igen hasonló egymáshoz. III. Gyermekek coeliakiás vékonybélmintáit vizsgálva bizonyítottuk, hogy a CLDN2 és -3 expressziója a coeliakiában fokozott a normális kontrollhoz képest. A CLDN2- és -3 szignifikánsan fokozott expressziója és a súlyosabb hisztológiai kép miatt a distalis duodenum alkalmasabbnak tűnik a diagnosztikus biopsziás mintavételre. IV. A hámsejtek mellett lágyrészdaganatok is tartalmaznak sejtkapcsolatokra jellemző fehérjéket. Gastrointestinalis stromalis tumorokban (GIST) és más mesenchymalis daganatokban, így angiosarcomában, haemangiomában, leiomyosarcomában és leiomyomában különböző claudin fehérjék expresszálódtak. CLDN2 minden daganatban kimutatható. A CLDN1 csak leiomyosarcomában volt pozitív. A leiomyoma csak CLDN2-t expresszált. A GIST és leiomyosarcoma CLDN2-, 3-, 4-, 5- és -7-expressziót is mutatott. Az angiogén tumorok CLDN2- és -5-pozitívak voltak. A CLDN-expressziós mintázat jellemzőnek bizonyult az egyes daganatokra. A GIST és leiomyosarcoma között a hasonló CLDN-mintázat felveti a hisztogenetikai kapcsolatot. Az eltérő dignitású leiomiogén és angiogén daganatok között különbség tehető a CLDN-rajzolat alapján is. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 4, 377-383, 2009

Kulcsszavak: claudin; Barrett -metaplasia; coeliakia; GIST; immunhisztokémia

Studies on claudins and prognostic factors in gastrointestinal diseases. Gastrointestinal tumors are highly ranked regarding tumoral mortality worldwide. The development and progression of gastrointestinal (GI) diseases go hand in hand with the changes of tight junctions (TJ). Claudins (CLDN) are the main TJ proteins, showing different expression by the different tissues, with the expressed CLDN profile being representative. I. We explored the changes of CLDN expression in Barrett's esophagus and related adenocarcinoma. CLDN2 and -3 expression in Barrett's esophagus was higher than in normal foveolar epithelium. Adenocarcinoma showed higher CLDN2 and -3 expression compared with normal and Barrett's epithelia. The similar CLDN expression profile of Barrett's esophagus and adenocarcinoma supports their sequential development. II. Gastric intestinal metaplasia showed higher expression of CLDN2, -3 and -4 as compared with normal antral foveolar mucosa. Tumors of small and large bowels exhibited higher CLDN2 expression when compared with normal epithelia. Colorectal adenoma and adenocarcinoma could not be differentiated according to their CLDN profile. Intestinal metaplasias of Barrett's esophagus and stomach show similar CLDN profile to small bowel epithelium. III. Studies on duodenal mucosa in celiac disease in childhood demonstrated CLDN2 and -3 expression to be higher than in normal mucosa. The expression was significantly higher in the distal part of the duodenum samples. This and the serious histological findings suggest that the distal duodenum is more adequate for biopsy testing. IV. Beside the epithelial cells, mesenchymal tumors express intercellular junctional proteins. Expression of claudins in gastrointestinal stromal tumors (GIST) and other mesenchymal neoplasia was also studied. The CLDN profile was found to be representative to the individual tumor. GIST, angiosarcoma, hemangioma, leiomyosarcoma and leiomyoma showed expression of various CLDNs. CLDN2 was detected in all entities. CLDN1, however, was found positive in leiomyosarcoma only. Leiomyoma, on the other hand, expressed only CLDN2. GISTs and leiomyosarcomas showed CLDN2, -3, -4, -5 and -7-expression. The angiogenic tumors revealed CLDN2 and -5 expression. The similar CLDN profile observable in GIST and leiomyosarcoma is suggestive of a histogenetic relationship. Smooth muscle and vessel tumors of different dignity could also be separated from each other based on CLDN profile. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 4, 377-383, 2009


Beküldve: 2009. augusztus 26.; elfogadva: 2009. szeptember 20.
Elérhetőség: Dr. Győrffy Hajnalka, II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: (06-1) 215-6921, Fax: (06-1) 215-6921; E-mail: hajni@korb2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad