MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 3, 2009

 Közlemény

Különböző eredetű malignus agydaganatok invazivitásának panelszerű vizsgálata

Petrás Miklós1, Hutóczki Gábor1, Varga Imre2, Vereb György3, Szöllősi János3, Bognár László1, Ruszthi Péter1, Kenyeres Annamária4, Tóth Judit5, Hanzély Zoltán6, Scholtz Beáta7, Klekner Álmos1

1Idegsebészeti Klinika, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
2Tüdőgyógyászati Osztály, Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató KFT, Debrecen
3Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
4Anatómiai Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
5Onkológiai Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
6Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Budapest
7Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen

Az agydaganatok kezelésének hatékonyságát környezeti infiltrációs képességük jelentősen befolyásolja. A várható túlélés az intrakraniális tumorok eltávolíthatóságától nagymértékben függ. A glioblasztómák kifejezetten magas kiújulási arányában döntő szerepe van a környezeti infiltrációnak. Ezzel szemben a hasonlóan anaplasztikus bronchogén adenokarcinóma agyi áttétei sokkal kevésbé szűrik be az agyállományt, így radikális eltávolításuk általában rutinszerűen kivitelezhető. A glioblasztómák kiugróan magas infiltrációs képessége molekuláris hátterének pontosabb megismeréséhez az invázióban résztvevő molekulák mRNS-expressziójának meghatározásával kerülhetünk közelebb. E molekulák együttes, panelszerű vizsgálatát végeztük el két eltérő inváziós képességgel rendelkező tumorban. Idegsebészeti műtéttel eltávolított öt glioblasztóma és öt adenokarcinóma áttéti tumormintán 29 molekula mRNS-expresszióját határoztuk meg kvantitatív reverz transzkriptáz polimeráz láncreakcióval (QRT-PCR), majd 9 célmolekulára vonatkozóan immunhisztokémiai vizsgálatok történtek. Célmolekuláink az epidermális növekedési faktor receptorok (EGFR), az integrin-receptorcsalád és legfontosabb ligandjaik: a kollagének, fibronektin és lamininek köréből kerültek ki. Hat molekula esetében észleltünk szignifikáns mRNS-expresszióbeli különbséget a glioblasztóma és az áttéti daganat között. Immunhisztokémiai vizsgálatokkal négy esetben találtunk proteinszinten verifikálható eltéréseket. A glioblasztómák agyi áttéti daganatot jelentősen meghaladó inváziós tulajdonságáért felelős molekulák panelszerű vizsgálatával egyszerűen és gyorsan meghatározhatók a két daganattípusra jellemző fő különbségek: eredményeink a gliómák invazivitásában már ismert ErbB1 mellett az alfa7 integrin szerepére is felhívják a figyelmet. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 3, 253-258, 2009

Kulcsszavak: glioblasztóma; áttéti daganat; invázió; EGFR; integrin

Expression pattern of invasion-related molecules in cerebral tumors of different origin. Tumor cell invasion into the surrounding brain tissue is mainly responsible for the failure of radical surgical resection and successful treatment, with tumor recurrence as microdisseminated disease. Epidermal growth factor receptors (EGFRs), integrins and their ligands in the extracellular matrix (ECM) predominantly participate in the invasion process, including the cell adhesion to the surrounding microenvironment and cell migration. The extent of infiltration of the surrounding brain tissue by malignant tumors strongly depends on the tumor cell type. Malignant gliomas show much more intensive peritumoral invasion than do metastatic tumors. In this study, the mRNA expression of 29 invasionrelated molecules (18 cell membrane receptors or receptor subunits (EGFRs and integrins) and 11 ECM components: collagens, laminins and fibronectin) was investigated by quantitative reverse transcriptasepolymerase chain reaction. Fresh frozen human tissue samples from glioblastoma (GBM) and intracerebral bronchial adenocarcinoma metastases (five pieces from each) were evaluated. Significant differences were established in six of the 29 molecules (ErbB1, 2, 3, integrins alpha3, 7 and beta1). To confirm our results at the protein level, immunohistochemical analysis of nine molecules was performed. The staining intensity differed definitely in the case of ErbB1, 2 and integrins alpha3 and beta1. Determining the differences in invasion-related molecules in tumors of different origin can help identify the exact molecular mechanisms that facilitate peritumoral infiltration by glioblastoma cells. These results should allow the selection of target molecules for potential chemotherapeutic agents directed against highly invasive malignant gliomas. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 3, 253-258, 2009


Beküldve: 2009. május 8.; elfogadva: 2009. augusztus 4.
Elérhetőség: Dr. Klekner Álmos, Idegsebészeti Klinika, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 4032 Debrecen Nagyerdei Krt. 98.; Tel: (06-52) 419-418, Fax: (06-52) 419-418; E-mail: aklekner@yahoo.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad