MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 3, 2009

 Áttekintés

Zoledronsav és daganatellenes aktivitás - bővülő evidenciák

Tamási Lilla

Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A biszfoszfonátok a klinikai gyakorlatban rosszindulatú daganatos betegségek csontáttétei, valamint metabolikus csontbetegségek kezelésére használatosak. A daganatos betegségek különböző terápiás lehetőségeinek fejlődése, célzott kezelési formák hozzáférhetősége mentén az egyre hosszabb túlélés a szekunder elváltozások előfordulási gyakoriságának emelkedését is magával hozhatja, így a klinikus a mindennapi élet során egyre gyakrabban találkozhat a csontáttét kezelésének kérdésével. A jelen öszszefoglaló közlemény a zoledronsav in vitro és állatkísérletes modellben igazolt kedvező daganatellenes hatásait foglalja össze, illetve az ezek hátterében feltételezhető patomechanizmus kérdéskörét tárgyalja. A csontmetasztázissal járó szolid szervi daganatban szenvedő betegek zoledronsavval történő kezelése ismerten megnöveli túlélésüket, azonban emellett az aminobiszfoszfonátok csontáttét jelenlététől független, daganatellenes hatása is igazolódni látszik az in vitro és állatkísérletes eredmények, valamint a jelenleg még kisszámú klinikai vizsgálat alapján. A jövőben feltehetően számos, a harmadik generációs biszfoszfonátok daganatnövekedést gátló hatásának jobb megértését célzó, randomizált klinikai vizsgálat kerül majd közlésre. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 3, 269-271, 2009

Kulcsszavak: zoledronsav; daganatellenes aktivitás; tüdőrák; humán adatok

Antitumor activity of zoledronic acid. Bisphosphonates are used for supportive treatment in bone metastases of malignant diseases. Advance in various therapeutic options, molecular targeted therapies of malignant diseases result in longer survival, and may bring a higher number of patients surviving until development of secondary lesions, e.g. bone metastases. This review summarizes the antitumor activity of the amino-bisphosphonate zoledronate, describing results of in vitro and animal model studies. Zoledronic acid treatment in patients with malignant solid tumors causing bone metastases prolongs their survival. According to the emerging, until now not too large amount of data, zoledronic acid may have a clinically significant and important direct antitumor activity which is resulted by many pathomechanical pathways summarized in this report. Randomized clinical trials are needed for evaluating real life antitumor activity of amino-bisphosphonates. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 3, 269-271, 2009


Beküldve: 2009. május 4.; elfogadva: 2009. augusztus 11.
Elérhetőség: Dr. Tamási Lilla, Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, 1125 Budapest Diós árok u. 1/C.; Tel: (06-20) 920 9796; E-mail: tamasi@sterlingconsulting.org

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad