MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 3, 2009

 Közlemény

A fibula szerepe a mandibula pótlásában

Fülöp Miklós1, Branzaniuc Klara2, Kásler Miklós1

1Fej-nyak-, Állcsont- és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Anatómia, Szövetés Fejlődéstani Tanszék, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely, Romania

A mandibula és a fibula az emberi csontváz két teljesen különböző csontja. A fibula a lábszár hoszszú, egyenes, a tibiához képest másodrendű csontja, míg a mandibula az arckoponya egyetlen mozgó része, bonyolult térbeli szerkezettel bír. Míg a mandibula vérellátása döntően endostealis, a benne futó arteria alveolaris inferior az arteria maxillaris fontos ága, addig a fibula endostealis keringése gyenge, az arteria peronea szegmentális ágai látják el periostealisan. A mandibula két ízülett el kapcsolódik az os temporalékhoz, a fibula proximálisan syndesmosist képez a tibiával, disztálisan a külső boka kialakításában van szerepe. A mandibula pótlásának igénye egyidős a csonkoló szájüregi műtétek megjelenésével. A 20. században a sebészet és az aneszteziológia fejlődése korábban elképzelhetetlen csonkító műtétek elvégzését tett e lehetővé a daganatos betegek körében. A világháborúk idején a katonák súlyos roncsoló sebeket szereztek, bizonyos országokban a lakosság körében is széles körben elterjedt a lőfegyverhasználat. A fejlett egészségügyi rendszer, az antibiotikumok elterjedése lehetővé tett e ezeknek az embereknek a felépülését. Rekonstrukció nélkül súlyos funkcionális hátrányt jelent a mandibula részleges vagy teljes hiánya, nem beszélve az arc jelentős torzulásáról. A század második felében történtek ugyan kísérletek a csontpótlásra, de az igazi áttörést a csontátültetésben a mikrovaszkuláris technika megjelenése hozta el a '70-es évek végén, a '80-as évek elején. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 3, 259-262, 2009

Kulcsszavak: mandibulapótlás; fibula; fej-nyaki daganatok; mikrovaszkuláris technika

Role of fibula in replacement of mandible. The mandible and the fibula are two totally different bones of the human skeleton. The fibula is a long straight bone of the lower leg playing secondary role compared with the tibia. The mandible, or jaw bone, is the only facial bone that moves and has complex spatial structure. The blood supply of the mandible is mainly endosteal, the inferior mandibular artery, which is one of the more important branch of the maxillary artery is responsible for its arterial supply. The fibula shows the uniform pattern of periosteal blood supply receiving many small branches from the peroneal artery, and having only weak endosteal supply. The mandible articulates with the two temporal bone, and the fibula articulates with the tibia at the tibio-fibular syndesmosis and distally has a role in the formation of the lateral talocrural joint. The demand for mandibular replacement was approved simultaneously with the appearance of ablative surgery for head and neck cancer. As knowledge of physiology and pharmacology expanded in the twentieth century, major developments in the field of anesthesiology and surgery opened new windows of ablative cancer surgery that were previously unimaginable. Soldiers were badly wounded with extensive soft - tissue defects during World Wars and in certain countries, high gun ownership rates show substantial correlations with gun-related injuries. Health care development and the invention and wide-spread use of antibiotics revolutionized medical treatment and improved recovery rates and reduced mortality following trauma. Total or partial loss of the mandible without reconstruction incurs serious functional and psychological morbidity for patients. Prior to the development of advanced reconstruction options for mandibular defects, they were left with terrible cosmetic deformities. Throughout the second half of the twentieth century, various attempts were made to replace the mandible but the major breakthrough was the appearance of the microvascular technique at the end of the seventies and the beginning of the eighties. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 3, 259-262, 2009


Beküldve: 2009. június 22.; elfogadva: 2009. augusztus 10.
Elérhetőség: Dr. Fülöp Miklós, Fej-nyak-, Állcsont- és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1145 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600, Fax: (06-1) 224-8662; E-mail: fulop.m@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad