MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 2, 2009

 Áttekintés

A szervátültetést követõ rosszindulatú daganatok problémája, különös tekintettel a lymphomában szenvedõ, transzplantált betegeknél választandó immunszuppresszív kezelésre. A mycophenolsav, mint lehetõség

Végső Gyula1

1Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A krónikus immunszuppresszió mellett növekvõ gyakorisággal kialakuló rosszindulatú daganatok a szervtranszplantált betegek hosszú távú túlélésének egyre fontosabb meghatározói. Hatékonyan szembeszállni e problémával csak akkor tudunk, ha ismerjük a betegeinkre vonatkozó jellegzetességeit. A veseátültetett recipienseink körében elõforduló daganatok incidenciája és gyakorisági sorrendje eltér a magyarországi lakosságétól. A krónikus veseelégtelenség és a vesére váró hazai betegek öregedésébõl adódó fokozott daganatos kockázat, valamint a szervátültetés utáni korai idõszakban általunk észlelt tumorok aránya alapján úgy véljük, hogy a daganattal történõ veseátültetés kockázatát csak a várólistán lévõ vesebetegek rendszeres onkológiai szemléletû ellenõrzésével, a tumorok idõben történõ felismerésével lehet csökkenteni. A veseátültetés után a rákelõtti állapotok és a daganatok korai felfedezése és kezelése, az alacsony dózisú és onkológiai szempontból kedvezõbb hatású immunszuppresszív vegyületek alkalmazása lehet az eszköze a daganatok okozta kockázat mérséklésének. A poszttranszplantációs tumorok prognózisa kedvezõtlen, a kezelésre rosszul reagálnak. Gyakoriságuk miatt kiemelt jelentõségûek a lymphomák. Kialakulásukban a különbözõ immunszuppresszív szerek eltérõ kockázatot jelentenek. A mycophenolsav alkalmazása mellett ez a kockázat alacsonyabb. Az immunszuppresszió összetétele a kezelés egyik fontos kérdése; az onkológiai szempontból is ideális vegyület véd a kilökõdési reakció ellen, ugyanakkor nem rontja az onkoterápia hatását. Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a mycophenolsav in vitro és in vivo is gátolja a humán B-sejtes non-Hodgkinlymphomasejtek proliferációját, azokban az intrinsic út aktiválása révén apoptózist indukál. Kedvezõ tulajdonságai alapján úgy véljük, a mycophenolsav, mint immunszuppresszív szer hatékony védelmet nyújt a transzplantált szerv számára, ugyanakkor lymphoma elleni hatása révén segítséget jelenthet a lymphomában szenvedõ betegek terápiájában is. Citosztatikus hatása alapján a nem transzplantált lakosság "hagyományos" lymphomáinak kezelésében is ajánlható, ahol a kemoterápia eredménytelenségének egyik legfõbb oka éppen az apoptózissal szembeni rezisztencia kialakulása. A mycophenolsav más kemoterápiás szerekkel kombinálva felerõsítheti a lymphomasejtekben azok apoptózist indukáló hatását. Kedvezõ kísérleti eredményeink alapul szolgálhatnak a további, klinikai vizsgálatokhoz. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 2, 149-156, 2009

Kulcsszavak: szervátültetés; immunszuppresszió; rosszindulatú daganat; lymphoma; mycophenolsav

Posttransplantation malignant tumors and the challenges of immunosuppressive therapy in transplantanted patients developing lymphoma. Mycophenolic acid - a possibility. The increasing frequency of malignant tumors developing during chronic immunosuppression is an important determinant of the long-term survival of organ transplanted patients. This problem can be solved only if we are aware of the special characteristics concerning our patients. The incidence and frequency of tumors occurring in kidney transplant recipients differ from those of the Hungarian population. The increased tumor risk resulting from chronic renal failure, increasing age of prospective kidney recipients and, in addition, the increasing frequency of tumors diagnosed in the early post-transplantation period emphasize the importance of regular oncological screening of patients on the waiting list. Early diagnosis and treatment of tumors and precancerous conditions are equally important in transplanted patients as well, and the tumor risk could be decreased by applying low dose immunosuppression and the preferential usage of immunosuppressive drugs with an oncologically favorable effect. The prognosis of post-transplantation tumors is poor, as they respond poorly to therapy. Lymphomas are of great importance because of their frequency. Different immunosuppressive regimens represent varying degrees of risk in lymphoma development. This risk is lower in the case of mycophenolic acid. The composition of immunosuppression is a major factor in treatment; an oncologically ideal compound would prevent organ rejection and, at the same time, would not counteract oncological therapy. We have shown that mycophenolic acid inhibits the proliferation of human B-cell non-Hodgkin lymphomas and induces apoptosis by activating the intrinsic pathway, both in vitro and in vivo. The favorable properties of mycophenolic acid suggest that it can provide the necessary immunoprotection for the transplanted organ and, given its anti-lymphoma effects, it may also prove useful in the therapy of lymphoma patients. It may also be helpful in the treatment of "traditional" lymphomas of the non-transplanted population, where the major cause of therapeutical failure is the development of apoptosis resistance. Mycophenolic acid, combined with other chemotherapeutical drugs, may enhance apoptosis in lymphoma cells. Our promising experimental results provide a basis for further, clinical studies. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 2, 149-156, 2009


Beküldve: 2009. március 1.; elfogadva: 2009. április 1.
Elérhetőség: Dr. Végső Gyula, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, 1082 Budapest Baross u. 23-25.; Tel: (06-1) 267-6000, Fax: (06-1) 317-2166; E-mail: vegso@trans.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad