MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 2, 2009

 Áttekintés

Citogenetikai és hormonális változások fej-nyaki laphámrákos betegekben: potenciális biomarkerek a funkciómegtartó onkológiai sebészet számára

Remenár Éva1

1Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyem, Szeged
2Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A fej-nyaki nyálkahártyákról kiinduló laphámrák a magyar férfi lakosságot érintõ harmadik leggyakoribb daganatos halálok. Ezt a daganatot túlnyomórészt környezeti karcinogén hatások, azon belül is az alkohol és a dohányzás idézi elõ. A látszólag azonos szövettanú daganatoknak azonban különbözõ a kórlefolyásuk, fõleg azért, mert nem egyformán reagálnak a kezelésekre. Ebben a munkában olyan potenciális biomarkereket vizsgáltunk, amelyek az ismert környezeti toxikus hatásokra biológiai válaszként jöttek létre, így feltételezzük, hogy nyomonkövetésük révén közelebb juthatunk a klinikai onkológia legfontosabb kérdéseihez: a daganatkialakulás folyamatának megértéséhez, a daganat korai felismeréséhez és a daganat biológiai természetétõl függõen alakított terápiás terv felállításához. A genetikai instabilitásra utaló vizsgált markerek közül a spontán kromoszómaaberrációk megfelelõ biomarkernek mutatkoztak a fej-nyaki daganatos fenotípus jelzésére. Ugyanakkor a mutagénszenzitivitás mérésére alkalmazott bleomycin-teszt, az egészséges magyar populáció több mint felében észlelt fokozott mutagénérzékenység miatt, magyar viszonyok között nem jelezte az egyedi daganatkockázatot szemben a nyugat-európai és amerikai tapasztalatokkal. A magyar rák-elõfordulási és -halálozási statisztikák ismeretében a teljes populációt érintõ fokozott mutagénérzékenység elgondolkodtató eredmény és további kutatást igényel. Hormonvizsgálataink során a krónikus alkoholfogyasztást kísérõ hypophysis- és szexszteroidhormonok szérumszinteltéréseit észleltük, amelyek közül az emelkedett prolaktinszintnek és az összes és szabad tesztoszteron csökkent szintjének egyaránt rossz prognózist jelzõ értéke volt. A hormonok és fej-nyaki daganatok közötti kapcsolat további vizsgálatára ösztönöz funkcionáló ösztrogén- és progeszteronreceptorok kimutatása fej-nyaki laphámrák szövetekben. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 2, 157-164, 2009

Kulcsszavak: fej-nyaki rák epidemiológiája; prognózis; biomarkerek; kromoszómaaberrációk; mutagénérzékenység; hypophysishormonok; szexszteroidhormonok

Cytogenetic and hormonal changes in head and neck squamous cell cancer patients: potential biomarkers for functional approaches in surgical oncology. Squamous cell cancer of the head and neck (SCCHN) is the third most common cause of death from cancer among Hungarian males. This cancer is caused in most of the cases by chronic toxic effects of the environment, especially by tobacco smoking and regular alcohol consumption. SCCHNs similar for the first sight, might have different clinical course, mainly because of their different responses to anticancer therapies. In this study, potential biomarkers were examined that were thought to develop as biologic responses to the known environmental toxicities, therefore, their testing is supposed to help answer the most important questions of clinical oncology: understanding tumor development, early detection of cancer and individually tailored therapy planning based on the biological nature of a particular cancer. Elevated rate of spontaneous chromosome aberrations proved to be a reliable marker of the SCCHN phenotype. However, increased mutagen sensitivity by the bleomycin-test, unlike in the US or in Western Europe, was not suitable to detect the individual cancer risk in this country, because of the high mutagen sensitivity of more than half of the healthy Hungarian population examined. In the light of the high cancer incidence and mortality statistics of Hungary, the frequency of elevated mutagen sensitivity even among healthy people is a meaningful finding, and requires further clarification. Our studies on the hormonal status of male SCCHN patients revealed some pathological changes in the sex steroid and pituitary hormone serum levels, which most probably accompanied chronic alcoholic liver disease. The elevated prolactin and decreased total and free testosterone levels predicted poor prognosis of the disease. The importance of the potential relationship between hormones and SCCHN is underscored by our further finding of functioning estrogen and progesterone receptors in SCCHN tissue of our patients. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 2, 157-164, 2009


Beküldve: 2009. március 1.; elfogadva: 2009. április 1.
Elérhetőség: Dr. Remenár Éva, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600/1543, Fax: (06-1) 224-8620; E-mail: reva@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad