MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 2, 2009

 Közlemény

Tudománymetriai újdonságok. Vége az impakt faktor egyeduralmának?

Berhidi Anna, Szluka Péter, Vasas Lívia

Központi Könyvtár, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az impakt faktor mellett egyre több tudománymetriai mutatószám tör utat magának, s vannak köztük ígéretes teljesítménymutatók. A közlemény célja, hogy röviden bemutassa a tudománymetriai újdonságokat - Journal Citation Reports frissülése, Hirsch-index, Eigenfactor és SCImago Journal & Country Rank algoritmusok - az onkológiai folyóiratok rangsorára fókuszálva, s példákon keresztül is szemléltesse a hasonlóságokat, különbségeket. Az újonnan megjelenõ mutatószámok mögött egységes, jól szerkesztett honlapok állnak, vagy jól ismert adatbázisokban (Web of Science, Scopus) jelennek meg mint tudományos fokmérõk. A különbözõ teljesítménymutatók alapján összevetett onkológiai folyóiratok rangsora több hasonlóságot mutat, mint különbséget, de további elemzések szükségesek, hogy kiderüljön, mennyire fedik le egymást a mutatószámok szerinti eredmények akármelyik tudományterületen. Az idézeteken alapuló teljesítménymutatókon kívül egyéb módszerek is felvetõdnek, pl. folyóirat-használati mutató, de bármilyen rangsoroló rendszer közös pontja kell, hogy legyen a hitelesség és a tudományos minõség korrekt képviselete. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 2, 115-125, 2009

Kulcsszavak: tudománymetria; teljesítménymutatók; idézettség; onkológia; folyóiratok

New bibliometric indicators. Is this the end of the impact factor era?. More and more bibliometric indicators emerge beside the impact factor, and a few of them are promising performance indicators. The aim of the study is to show briefly, but clearly the newest bibliometric measure numbers - like the recent enhancements of Journal Citation Report Web, Hirsch-index, Eigenfactor and SCImago Journal & Country Rank algorithms - focusing on the ranking of oncological journals, and to demonstrate the similarities and differences of the results with some examples. There are unified and well-structured web pages behind the newly appeared indicators, and some of the new numbers are presented in the well-known databases (Web of Science, Scopus) as scientific measures. The ranking of the compared oncological journals based on the different indicators show more similarities than differences, but more in-depth studies are required to find out how the results converge on any scientific area. There are some other methods, such as usage factor of the journals, beyond the indicators based on the citations. But the main point is that any ranking system should be a valid and correct representation of the scientific quality. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 2, 115-125, 2009


Beküldve: 2009. március 18.; elfogadva: 2009. április 14.
Elérhetőség: Berhidi Anna, Központi Könyvtár, Semmelweis Egyetem, 1088 Budapest Mikszáth tér 5.; Tel: (06-1) 459-1500/6050, Fax: (06-1) 317-1048; E-mail: aberhidi@lib.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad