MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 2, 2009

 Közlemény

A petefészek mucinosus borderline tumorainak szövettani diagnosztikai problémái

Vereczkey Ildikó, Tóth Erika, Orosz Zsolt

Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A petefészek felszíni hámtumorainak mintegy 15-20%-a tartozik a borderline (vagy atípusosan proliferáló, ill. alacsony malignitási potenciálú) csoportba, és összességében 5-7% a mucinosus borderline tumorok elõfordulási gyakorisága, a második leggyakoribb típus a serosus borderline tumorok után. A borderline tumorok komoly diagnosztikus és terápiás nehézséget jelentenek a patológus ill. a klinikus számára egyaránt. E daganatok mind szövettani megjelenésükben, mind prognózisukat tekintve köztes helyet foglalnak el a jóindulatú cystadenomák és a carcinomák között. Gyakran fertilis korban lévõ nõk betegsége indolens lefolyással. A prognózis jó, de a hagyományos kemoterápiával szemben rezisztensek. A legfõbb nehézséget az intraepithelialis carcinoma, a mikroinvázió és az expanzív invázió diagnosztizálása, a primer borderline tumorok colorectalis adenocarcinomák petefészekáttétjétõl való elkülönítése okozza. Az Intézetünkben 2000 és 2008 között mucinosus borderline tumornak diagnosztizált 11 esetet újra átnéztük. Közülük 8 eset intestinalis típusú, a maradék 3 eset cervicalis (Müller-csõ differenciációjú) típusú volt. 5 esetben lehetett intraepithelialis carcinomát és 5 esetben mikroinváziót találni. Munkánkban e diagnosztikus nehézségeket foglaljuk össze saját tapasztalataink és az irodalmi adatok alapján, néhány szóban kitérve a peritonealis és ovarialis pseudomyxomára. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 2, 127-133, 2009

Kulcsszavak: petefészek; borderline; mucinosus

Diagnostic problems of ovarian mucinous borderline tumors. About 15-20% of all ovarian epithelial neoplasms are of borderline type (or atypical proliferative or carcinoma of low malignant potential) and about 5-7% are mucinous type, which are the second most common type behind the serous borderline tumors. The borderline tumor is a serious diagnostic and treatment problem both for the pathologists and for clinicians. These tumors appeared to be intermediate in their histologic and prognostic features between the benign cystadenomas and clearly malignant carcinomas. The borderline tumors occur most commonly in childbearing age, and show an indolent course. Their prognosis is good, but they are resistant to the traditional chemotherapies. To diagnose the intraepithelial carcinoma, to detect the microinvasion and the expansive invasion in a mucinous borderline tumor, to differentiate from the metastasis of colorectal tumors may be very problematic in the majority of the cases. Eleven cases diagnosed as mucinous borderline ovarian tumor in our institute from 2000 to 2008 were reviewed. Eight out of 11 were intestinal type while three were cervical (mullerian) type. In 5 cases our diagnosis was intraepithelial carcinoma and in 5 cases we found microinvasion. We discuss all of these problems according to the latest literature and our experience, mentioning the problems of the peritoneal and ovarian pseudomyxomas. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 2, 127-133, 2009


Beküldve: 2008. november 5.; elfogadva: 2008. november 26.
Elérhetőség: Vereczkey Ildikó, Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600/1275, Fax: (06-1) 224-8675; E-mail: vereczkey.ildiko@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad