MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 2, 2009

 Áttekintés

Az onkológiai szakdolgozók szerepének jelentõsége a kezelés eredményességében

Zatkóné Puskás Gabriella

Kemoterápiás Ambulancia, Onkoradiológiai Központ, Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, Budapest

A biszfoszfonátok - mint pl. a zoledronsav - segítenek megóvni a csontáttétes daganatos betegek funkcionális függetlenségét a csontesemények számának csökkentésével, ill. kialakulásának késleltetésével. Ilyen esemény lehet pl. az erõs csontfájdalom, a patológiás törés, spinalis kompresszió, tumor okozta hypercalcaemia, sugárkezelés és sebészeti bevatkozást követõ elváltozás. A betegekkel közvetlen kapcsolatban lévõ szakápolóknak kiemelkedõen fontos szerepük van a csontáttétes betegek oktatása, megfigyelése szempontjából, és nagy felelõsségük van a beteg együttmûködõ magatartásának kialakulásában. A szakirodalomban, továbbképzéseken, konferenciákon a szakdolgozók számára számos információ hozzáférhetõ a biszfoszfonátok hatásairól, mellékhatásairól. Azonban a betegek nem minden esetben jól tájékozottak, ami eredményezhet egy nem megfelelõ együttmûködési magatartást a részükrõl. Fontos lenne, hogy ilyen nagy klinikai haszonnal járó kezelések esetén a terápiás hûség és a beteg együttmûködési készsége, a compliance megfelelõ legyen. Az optimális ápolási gyakorlat során a szakápolók megfigyelhetik a beteg fájdalmát, a mozgásképesség változásait, a nemkívánatos eseményeket, a vesefunkció változásait. Hasznos eszköz ezeknek a paramétereknek a rögzítése pl. betegnapló segítségével. A kezelést végzõ szakápoló minden vizit alkalmával még a kezelés elõtt ellenõrzi, illetve kitölti a naplót. Ilyenkor lehetõség nyílik a beteg szokásainak felmérésére és tanácsadásra a legfontosabb kérdésekben (pl. folyadékfogyasztás, szájhigiéné stb.). A szakápolóknak tehát nagyon fontos feladatuk van a biszfoszfonát-terápiában részesülõ betegek gondozásában, támogatják õket a terápia folytatásában és funkcionális függetlenségük megõrzésében. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 2, 145-148, 2009

Kulcsszavak: zoledronsav; biszfoszfonát-terápia; az ápolók szerepe; terápiás hûség; betegcompliance

The role of oncology nurses in the treatment with zoledronic acid / what can we do for our patient's compliance?. Patients with cancer and bone metastasis usually need to be treated with bisphosphonates to reduce or delay skeletal complications (pathologic fracture, hypercalcemia, surgery or radiotherapy). The nurses can provide important education to patients, support and encourage use of bisphosphonates throughout therapy. Literatures, trainings, congress reports provide useful information about bisphosphonate therapy, side effects, adverse events etc. However, patients need more information to support them during courses. To optimize the care, nurses can monitor pain scores, changes in mobility, adverse events, creatinin clearance levels. A useful tool for recording these parameters is a patients-diary. The nurse should fill out the diary at each patients visit and compare it to the baseline information before treatment. At the same time they can get some information from the patient's performance (adequate hydration, dental hygiene). Nurses play an important role in the care of patients during bisphosphonate therapy and in supporting patients to continue treatment to preserve their functional independence. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 2, 145-148, 2009


Beküldve: 2009. március 13.; elfogadva: 2009. április 16.
Elérhetőség: Zatkóné Puskás Gabriella, Kemoterápiás Ambulancia, Onkoradiológiai Központ, Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza, 1145 Budapest Uzsoki utca 29-41.; Tel: (06-1) 251-7333/1386; E-mail: zatko.gabi@uzsoki.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad