MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 1, 2009

 Közlemény

A számítógépes rétegvizsgálattal kombinált pozitronemissziós tomográfia (PET-CT) diagnosztikus értéke tüdõrákban

Tapasztalataink 408 beteg kapcsán

Zsiray Miklós1, Markóczy Zsolt1, Magyar Melinda1, Lengyel Zsolt2, Fekésházy Attila3, Borbély Katalin4

1Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest
2Pozitron Diagnosztika Kft, Budapest
3PET-CT Kft, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Budapest
4Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A szerzõk 408 betegnél tüdõgyógyászati onkológiai indikációkban végzett PET-CT-vizsgálataik értékét elemzik. Pulmonális kerekárnyék karakterizálásának céljából 154 PET-CT-t végeztek, amelyet 59 esetben mûtét követett. A módszer malignitásra vonatkozó szenzitivitását 100%-nak, specificitását 56%-nak találták. A nyirokcsomó-érintettség alapján történõ staginget 17/54 esetben mediastinoscopia vagy thoracotomia követte. Fenti indikációkban a PET-CT-pozitivitás szövettani/citológiai megerõsítése minden esetben szükséges. M-staginget 141, neoadjuváns kemoterápiát követõ mediastinalis restaginget 24 betegnél végeztek. Utóbbi indikációt a PET-CT pontatlansága miatt másodlagos jelentõségûnek gondolják. 175 beteg esetében a PET-CT mûtéti indikációban játszott (sokszor) meghatározó szerepét elemezték. Tapasztalataik közreadásával segíteni szeretnék a PET-CT adta új lehetõségek jobb kihasználását, ill. gyorsítani ezek diagnosztikus protokollokba történõ beillesztését. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 1, 17-21, 2009

Kulcsszavak: PET-CT; nem kissejtes tüdõrák; stádiumba sorolás; onkológia

The advantage of Positron Emission Tomography combined with Computer Tomography (PET-CT) in the diagnosis of lung cancer, our own experience with 408 patients. The authors analyzed the results of PET-CT scans made with oncological indications among 408 patients. One hundred and fifty-four PET-CTs were done to characterize pulmonary foci, after which in 59 cases lung surgery was performed. The method’s sensitivity in respect to malignancy was 100%, specificity was 56%. Staging of affected lymph nodes resulted in 17 mediastinoscopies and 54 thoracotomies. In the former indications PET-CT-positive lymph nodes always need cytologic/histologic verification. M-staging done with PET-CT was performed in 141 cases, mediastinal restaging of patients having received neoadjuvant chemotherapy was done in 24 cases. The latter indications we consider superfluous because of the diagnostic inaccuracy of PET-CT. In 175 cases we analyzed the frequently determining factor of the PET-CT scan in the indication of lung surgery. The authors wish to share their experience for the better use of this method and to accelerate the inclusion of PET-CT into the diagnostic protocol. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 1, 17-21, 2009


Beküldve: 2008. szeptember 5.; elfogadva: 2008. november 24.
Elérhetőség: Dr. Zsiray Miklós, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, 1525 Budapest Pihenõ út 1.; Tel: (06-1) 391-3230; E-mail: zsiray@koranyi.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad