MAGYAR ONKOLÓGIAVol 53, No. 1, 2009

 Áttekintés

A melanóma progresszióját befolyásoló endokrin tényezõk

Dobos Judit1

1Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A hagyományosan hormondependens tumorok mellett egyre több daganattípusról derül ki, hogy eltérõ módon viselkedik férfi akban és nõkben, arra utalva, hogy az endokrin tényezõknek szerepe lehet a betegség lefolyásában. Malignus melanóma esetében a premenopauzális nõk túlélési rátája jobb, mint a posztmenopauzálisoké vagy a férfiaké. Ennek ellenére azok a kutatások, melyek a melanómák nemihormon-receptorstátuszát kívánták elemezni, nem vezettek egyértelmû eredményre. Az epidemiológiai megfigyeléseknek a kísérletes alátámasztása is igen ellentmondó eredményeket hozott. Humán melanóma-sejtvonalainkon mi sem tudtunk fehérjeszinten számottevõ mennyiségben jelenlévõ nemihormon-receptorokat kimutatni. Bár mRNS-szinten detektálhatóak voltak, a kvantitatív vizsgálatok szerint nagyságrendileg kisebb mértékben expresszálódnak, mint a pozitív kontrollnak használt sejtvonalak esetében. A nemi hormonok nem befolyásolták jelentõsen melanómasejtjeink in vitro tulajdonságait. A glükokortikoid-receptor kimutatható volt mind mRNS-, mind fehérjeszinten, a dexametazon mégis csak igen nagy dózisban hatott in vitro. Munkacsoportunk korábbi eredményei azt mutatták, hogy humán melanómasejteket injektálva hím és nõstény SCID egerek lépébe, a metasztázisok száma hím egerekben jelentõsen magasabb. Ez a különbség már az elsõ napon kialakul. Farokvénába oltást követõen a tüdõ kolonizációjában nem volt ilyen különbség. Szívbe oltás után vizsgálva a kolóniaképzés mintázatát, csak a máj esetében találtunk különbséget a nemek között a kolóniák elõfordulási gyakoriságában illetve számában. Megállapítottuk tehát, hogy a megfigyelt jelenség a májra specifikusnak tekinthetõ. Ezért vetõdött fel a 2-metoxi-ösztradiol szerepe a nemi preferencia kialakulásában. A 2ME2 az ösztradiolnak a májban keletkezõ metabolitja, és már ismert tumorellenes hatásáról. Hatását nem az ösztrogénreceptorokon keresztül fejti ki. Hatékonyan gátolta humán melanómasejtek szaporodását a sejtciklus befolyásolásával és apoptózis indukálásával. A mechanizmusban szerepet játszanak a mikrotubulusok, a mitokondrium és a kaszpázok is. Emberi melanómasejtek SCID egerek lépébe való oltását követõen az állatok 2ME2-kezelése csökkentette a primer tumor méretét, a májkolóniák számát, és növelte az apoptotikus sejtek arányát a kolóniákban. Magyar Onkológia, Vol 53, Nr. 1, 47-50, 2009

Kulcsszavak: melanóma; nemi hormonok; 2-metoxi-ösztradiol; apoptózis

Endocrine factors influencing melanoma progression. According to recent findings that beside cancers traditionally considered as hormone-dependent, several other tumor types show different behavior in the two sexes, indicating the possible role of endocrine factors in the course of these diseases. The possibility that endocrine factors may influence the clinical course of human malignant melanoma is suggested by the higher survival rate in premenopausal vs. postmenopausal women or men of any ages. However, investigations on the sex hormone receptor status of human cutaneous melanomas and experiments attempting to support the epidemiological results yielded conflicting results. In our human melanoma cell lines we failed to detect steroid receptors at protein level, while quantitative PCR demonstrated that their mRNA expression level was orders of magnitude lower compared to the positive control cell lines. Sex hormones did not influence the in vitro features of the human melanoma cells considerably. On the other hand, glucocorticoid receptor was present both at mRNA and protein level, although dexamethasone was effective in vitro only at high doses. Our previous experiments showed that intrasplenic injection of human melanoma cells resulted in a significantly higher number of liver colonies in male than in female SCID mice. We now show that this difference evolves during the first day. After injection into the tail vein we did not observe gender-dependent difference in the efficiency of pulmonary colonization. Examining the pattern of metastasis formation after intracardiac injection, we have found differences between the two sexes in the incidence or number of colonies only in the case of the liver but not in other organs. We concluded that the observed phenomenon is specific to the liver; therefore we investigated the effects of 2-methoxyestradiol, an endogenous metabolite of estradiol produced mainly in the liver, with an estrogen receptor-independent antitumor activity. 2ME2 effectively inhibited melanoma cell proliferation by inducing apoptosis and an arrest in the G2/M phase. The mechanism of action involved microtubules, mitochondrial damage and caspase activation as well. In SCID mice, 2ME2 was effective in reducing primary tumor weight and the number of liver colonies after intrasplenic injection of human melanoma cells, and causing significantly higher rate of apoptotic cells in the colonies. Hungarian Oncology, Vol 53, Nr. 1, 47-50, 2009


Beküldve: 2009. január 10.; elfogadva: 2009. február 10.
Elérhetőség: Dr. Dobos Judit, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8786, Fax: (06-1) 224-8706; E-mail: dobosj76@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad