MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 4, 2008

 Közlemény

A szomatosztatinreceptor-expresszió változásának vizsgálata recidiváló medulloblastomában

Kaszper Éva1, Hanzély Zoltán2, Szende Béla3, Dabasi Gabriella4, Garami Miklós1, Schuler Dezsõ1, Hauser Péter1

1II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Budapest
3I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
4Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Gyermekkorban a leggyakoribb rosszindulatú központi idegrendszeri daganat a medulloblastoma, mely az adekvát terápia ellenére gyakran recidivál. A primer tumor szomatosztatinreceptor-2-t (SSTR-2) expresszál, a recidívák receptorstátuszáról azonban nem állt rendelkezésünkre irodalmi adat. A receptor jelenlétének a recidíva korai kimutatásában és a terápiában is jelentõsége lehet. Jelen munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, a gyermekkori medulloblastoma recidívája esetén a tumor megtartja-e SSTR-2-expresszióját. A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáin 1998 és 2004 között kezelt, primeren és recidíva esetén is az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben operált 10 recidiváló medulloblastomás beteg primer tumorának és recidívájának SSTR-2-expresszióját vizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel. Valamennyi esetben meghatároztuk az SSTR-2-pozitív tumorsejtek százalékos arányát és a festõdés intenzitását a primer és recidív tumorokban. A primer tumor minden esetben SSTR-2-pozitív volt és a receptor kifejezõdése a recidívában is megmaradt. Az SSTR-2-pozitív tumorsejtek százalékos aránya 30-90% között volt. Pozitív in vivo kontrollként Octreoscan-vizsgálat állt rendelkezésünkre 2 beteg esetében, melyek eredményével az immunhisztokémiai vizsgálatok eredménye korrelált. Amennyiben a tumor primeren SSTR-2-t expresszál, a recidíva korai kimutatása Octreoscanvizsgálattal lehetséges, és szóba jöhet SSTR-agonista analógok (octreotide) terápiás alkalmazása is a recidívák kezelésében. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 4, 351-355, 2008

Kulcsszavak: medulloblastoma; szomatosztatinreceptor; Octreoscan; medulloblastoma recidíva; SSTR; immunhisztokémia; gyermekkori agytumor

Examination of somatostatin receptor expression in recurrent childhood medulloblastomas. Medulloblastoma is the most common malignant pediatric central nervous system tumor. Despite the adequate therapy the tumor often recurs. The primary medulloblastoma expresses somatostatin receptor-2 (SSTR-2), but so far we had no experience about the receptor status in recurrent tumors. The presence of SSTR-2 may have an important role in the early detection and treatment of recurrent medulloblastomas. Our aim was to examine the state of SSTR-2 expression in recurrent childhood medulloblastomas. We examined SSTR-2 expression by immunohistochemistry in primary and recurrent medulloblastoma samples of ten children treated with recurrent medulloblastoma at Semmelweis University, Departments of Pediatrics, between 1998 and 2004. All primary and recurrent tumors have been operated at the National Institute of Neurosurgery. We examined the intensity and the percentage of SSTR-2-positive tumor cells in the primary and recurrent tumor samples. All primary tumors were receptor-positive and SSTR-2 was also expressed in all recurrent medulloblastomas. In our samples the percentage of SSTR-2-
positive tumor cells was 30-90%. As a positive in vivo control Octreoscan images were available in two cases. In these cases the results of immunohistochemistry and Octreoscan imaging seemed to correlate. As a conclusion, SSTR-2-positive recurrent tumors can be detected early by Octreoscan imaging, and the presence of SSTR-2 establishes the opportunity of applying somatostatin analogues (octreotide) in the treatment of recurrent childhood medulloblastoma. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 4, 351-355, 2008


Beküldve: 2008. július 1.; elfogadva: 2008. október 30.
Elérhetőség: Dr. Hauser Péter, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest Tûzoltó u. 7-9.; Tel: (06-1) 215-1380, Fax: (06-1) 215-1381; E-mail: haupet@gyer2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad