MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 4, 2008

 Közlemény

Lymphomák adoleszcens korban: érdemes-e gyermek-protokollal kezelni ezt a betegcsoportot?

Bence Zsófia1, Kovács Gábor2, Jakab Zsuzsanna2, Csóka Mónika2, Müller Judit2

1V. évfolyam, ÁOK, Semmelweis Egyetem, Budapest
2II. sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Magyarországon évente 250-300 gyermeknél diagnosztizálnak malignus daganatot. Közülük megközelítõleg minden tizedik lymphomában szenved. Vizsgálatunk célja volt az adoleszcens korú (14-19 éves) Hodgkin- (HL) és non-Hodgkin-lymphomás (NHL) betegek adatainak feldolgozása, túlélési mutatóiknak összehasonlítása a 14 év alattiakéval, illetve a nemzetközi adatokkal. 1990 januárja és 2004 decembere között 281 HL-ban és 230 NHL-ban szenvedõ gyermeket kezeltünk és gondoztunk a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat központjaiban. A HL-sok közül 107, a NHL-sok közül 51 volt 14 éves kor feletti. A HL-s betegeknél a két korcsoportban hasonló a stádiummegoszlás. A NHL-soknál a 14 évesnél fiatalabbak 55%-ának, a 14 évnél idõsebbek 72%-ának volt elõrehaladott stádiumú (III. vagy IV.) a betegsége. Mindkét betegség esetén a betegek egységes, a gyermekonkológiában elfogadott kemoterápiás protokolloknak megfelelõen kapták a kezelést. A 14 évnél fiatalabb HL-s betegeink teljes túlélése (OS) 5 év után 92,5±2%, 10 év után 90,3±2% volt, míg a 14 év felettiek 5 éves OS-e 93,4±2%, 10 éves OS-e 90,7±3% volt (p>0,05). A 14 évnél fiatalabb NHL-s betegek 5- ill. 10 éves OS-e 78,2±3% volt, míg 14 év felettieknél 5- ill. 10 évnél 77,9±6% (p>0,05). Megállapíthatjuk, hogy az adoleszcensek túlélési mutatói egyik lymphoma-fajtánál sem térnek el szignifikánsan a 14 évnél fi atalabbakétól, ezért az adoleszcens korban fellépõ lymphomák kezelésére megfelelõek a gyermekkorban alkalmazott terápiás protokollok. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 4, 357-362, 2008

Kulcsszavak: Hodgkin-lymphoma; non-Hodgkin-lymphoma; adoleszcens; túlélés; protokoll

Lymphomas in adolescents: Are childhood lymphoma therapy protocols suitable for this patient group?. The centres of the Hungarian Paediatric Oncology Network annually take care of 250-300 new patients with childhood cancer, every tenth of them suffering from lymphoma. The aim of our work was to analyse the data of the adolescents (14-19 years) with Hodgkin's lymphoma (HL) and non-Hodgkin's lymphoma (NHL), comparing their survival rates with younger patients under fourteen and with the international data. From January 1990 to December 2004 there were 281 children diagnosed with HL and 230 with NHL. Among the HL patients 107, while among the NHL patients 51 were older than 14 years old. In the group of HL the distribution of patients according to the stage was similar in younger and older patients. In the NHL group 55% of the children younger than 14, and 72% of the patients older than 14 years old had advanced stage disease (stage III or IV). In both groups the patients received chemotherapy according to the current paediatric protocols. The overall survival (OS) of the HL patients younger than 14 was 92.5±2% at 5 years and 90.3±2% at 10 years, and for the adolescents 93.4±2% and 90.7±3% at 5 and 10 years (n.s.). The OS of the younger children in the NHL group was 78.2±3% at 5 and 10 years, and 77.9±6% for the adolescents (n.s.). As a conclusion, survival rates of the adolescents do not diff er significantly from the parameters of the patients under fourteen, so the therapy protocols used for childhood lymphomas are suitable for the treatment of the lymphomas appearing at the age of 14-19 years. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 4, 357-362, 2008


Beküldve: 2008. augusztus 4.; elfogadva: 2008. november 7.
Elérhetőség: Dr. Müller Judit, II. sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest Tûzoltó utca 7�9.; Tel: (06-1) 215-1380, Fax: (06-1) 215-1381; E-mail: muller@gyer2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad