MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 4, 2008

 Közlemény

A magyar daganatos betegek túlélési esélye a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Tusnády Gábor1, Gaudi István2, Rejtő Lídia3, Kásler Miklós2, Szentirmay Zoltán2

1Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
2Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3University of Delaware, Newark, USA

Magyarországon 1999-ben indult a Nemzeti Rákregiszter az Országos Onkológiai Intézet fennhatósága alatt ; feladata a különbözõ rosszindulatú daganatok elõfordulási gyakoriságának meghatározása. A daganatos betegek túlélési valószínûségének becslésére új módszert dolgoztak ki, a periódusanalízist. Ennek a módszernek a továbbfejlesztéseként a magyar daganatos betegek túlélését Gompertz-eloszlással közelítjük. A magyar Nemzeti Rákregiszter adataiból jelen túlélési vizsgálatunkba azon daganatokat vontuk be, amelyeket 2002. január 1. és 2005. december 31. között ismertek fel, mert ezek már elég távol vannak a regiszter indulásától, így nem tükrözik a kezdeti hibákat, viszont a jelentõl is elég messze vannak ahhoz, hogy a korrekciójuk befejezettnek tekinthetõ. Férfiaknál 21, nõknél 23 daganatlokalizációra meghatároztuk a Gompertz-eloszlás paramétereit és ennek alapján megadtuk az elméletileg várható túlélési valószínûségeket. Ebben a vizsgálatban nem vettük figyelembe sem a klinikai stádiumot, sem egyéb, a regiszterben fellelhetõ adatot. A Gompertz-eloszlás szerint minden esetben fennáll a daganat teljes gyógyulásának lehetõsége és ennek valószínûsége már aránylag rövid követési idõ alapján megbízhatóan becsülhetõ. Eredményeinket Kanada, Olaszország, Norvégia és Finnország ötéves túlélési adataival hasonlítottuk össze és lényeges különbségeket nem találtunk. Férfiaknál és nõknél is az egyes lokalizációkon belül az összehasonlított adatok eltérései lényegesen kisebbek, mint a különbözõ lokalizációk közötti eltérések. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 4, 339-349, 2008

Kulcsszavak: daganatos betegek túlélése; periódusanalízis; Gompertz-eloszlás; halálozási ráta; rákregiszter

Survival chances of Hungarian cancer patients in the National Cancer Registry. The Hungarian National Cancer Registry (HNCR) was launched in August, 1999 by the National Cancer Institute. The main goal of HNCR is to determine the prevalence of different types of malignant cancers. A new method, period analysis was invented to determine survival chances of patients with malignant tumor. Based on period analysis we developed a new method by approximating survivals of Hungarian cancer patients with the help of Gompertz distribution. Our survival analysis was based on HNCR data of patients with cancer recognized between January 1, 2002 and December 31, 2005. These data are far enough from the time when HNCR started, thus they do not contain the initial errors, but also far enough from the present so their correction could be considered completed. In case of 21 malignant tumor locations for males and 23 ones for females we determined the parameters of the Gompertz distribution and based on the estimated parameters we estimated the expected survival probabilities for each specific tumor type and gender. In this study we have not used the TNM-based clinical stage or any other data of the patients contained by HNCR. Using the Gompertz model, the complete recovery of a cancer patient is always possible and the probability of recovery has a reliable estimate based on a short follow-up period only. We compared our results with five-year survival data of Canada, Italy, Norway and Finland and we did not find substantial differences. For both men and women, considering any specific location, the differences in survival among countries are much smaller than the difference between locations. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 4, 339-349, 2008


Beküldve: 2008. október 21.; elfogadva: 2008. november 20.
Elérhetőség: Dr. Szentirmay Zoltán, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8783, Fax: (06-1) 224-8671; E-mail: szentirmay@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad