MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 4, 2008

 Elõadás

Vaszkularizációt befolyásoló tényezõk vizsgálata emberi melanómában

Kiss Judit

Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest

Kutatócsoportunk a mikrovaszkuláris denzitás (MVD) és a daganatot infiltráló immunsejtek közötti összefüggést vizsgálta kután melanómában. Freiburgi kutatómunkám során pedig a hyperforin in vitro és in vivo daganat- és endotélsejt-ellenes hatásával foglalkoztam. A limfocita-szubpopulációk, makrofágok, dendritikus sejtek és CD34+ erek denzitását ötvenkét beteg 1 mm-nél vastagabb melanóma-mintáján vizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel. 16 humán- és 7 patkány sejtvonalon, valamint humán dermális mikrovaszkuláris endoteliális sejteken tanulmányoztuk a hyperforin proliferációt gátló hatását. Az intratumorális MVD nem mutatott szignifikáns összefüggést az infiltráló sejtekkel. Peritumorálisan, az egész betegpopulációt vizsgálva, a CD3+ T-sejteknél találtunk szignifikáns korrelációt a mikrovaszkuláris denzitással. Ez az összefüggés erõsebb volt a legnagyobb vastagsági kategóriában (>4,0 mm) valamint a távoli áttétet adó daganatok csoportjában. Ezekben az alcsoportokban hasonló jelenséget tapasztaltunk a CD8+ T-sejtek vizsgálatakor is. További öszszefüggést találtunk a 4,0 mm-nél vastagabb melanómáknál a makrofágdenzitással valamint a szervi áttétet adó melanómák esetében a B-sejtek és a dendritikus sejtek sûrûségével. Ugyanakkor az intratumorális MVD és a makrofáginfiltráció szignifikánsan magasabb volt a férfiak csoportjában. A hyperforin gátolta a daganatsejtek proliferációját és apoptózist indukált. A humán dermális mikrovaszkuláris endotélsejtek (HDMEC) proliferációját viszont apoptózis és toxicitás nélkül csökkentette. Továbbá extracelluláris mátrixon a hyperforin megakadályozta a HDMEC sejtek kapillárisképzését. Wistar patkányokban a hyperforin gátolta az emlõdaganat (MT-450) növekedését, valamint a tumor vaszkularizációját. Mivel a tumort infiltráló immunsejtek és a vaszkularizáció szimultán változásának klinikai eredményét jelenleg nehéz megjósolni, további klinikopatológiai vizsgálatokra van szükség. A kevés mellékhatással rendelkezõ hyperforin ígéretes daganatellenes és antiangiogenikus szernek tûnik. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 4, 385-389, 2008

Kulcsszavak: melanoma malignum; vaszkularizáció; immunsejtek; hyperforin; tumorellenes szer

Examination of different factors influencing the vascularization of human cutaneous melanoma. We analyzed the relationship among microvessel density (MVD) and tumor infiltrating cells in cutaneous malignant melanoma. We also studied the effect of hyperforin on tumor- and endothelial cell growth in vitro and in vivo. The density of lymphocyte subpopulations, macrophages, dendritic cells and CD34+ microvessels was determined by immunohistochemistry in primary tumor samples from 52 patients with melanoma thicker than 1 mm. The antiproliferative effect of hyperforin was studied on 16 human- and 7 rat cell lines and on human dermal microvascular endothelial cells (HDMEC). Intratumoral MVD did not show significant association with infiltration for any of these cell types. In the case of peritumoral reactive cell densities analyzed in the whole patient population, significant correlation was found with CD3+ T-cell density. This association was stronger in melanomas >4.0 mm and in visceral metastatic tumors. In these subgroups similar phenomenon was observed for CD8+ cells. We found significant correlation of MVD with CD68+ macrophage density only in the highest thickness category, and weak associations with Bcell and dendritic cell infiltration in visceral metastatic cases. MVD did not vary significantly in tumors categorized according to thickness, location, ulceration or histological type. However, both intratumoral MVD and macrophage infiltration were significantly higher in male patients compared to females. Hyperforin inhibited tumor cell proliferation and induced apoptosis. In vitro, it blocked capillary formation of HDMEC on a complex extracellular matrix. Furthermore, hyperforin reduced proliferation of HDMEC, without displaying toxic effects or inducing apoptosis. In Wistar rats hyperforin inhibited tumor growth and reduced tumor vascularization. Since the net outcome of the enrichment in tumor-infiltrating host cells and in tumor vascularization cannot be easily predicted, further clinicopathological studies are needed on human skin melanoma patients. Hyperforin holds the promise of being an interesting antineoplastic and antiangiogenic agent with low toxicity. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 4, 385-389, 2008


Beküldve: 2008. november 1.; elfogadva: 2008. november 10.
Elérhetőség: Dr. Kiss Judit, Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest ; Tel: (06-70) 772-5141; E-mail: kisjudit@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad