MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 3, 2008

 Közlemény

A hagyományos citogenetika és a FISH egymást jól kiegészítõ vizsgálatok gyermekkori akut limfoid leukémiában

Haltrich Irén, Csóka Mónika, Kovács Gábor, Fekete György

II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Gyermekkori akut limfoid leukémiában a citogenetikai vizsgálat eredménye független prognosztikai tényezõ, különbözõ rizikócsoportokba történõ besorolási szempont; a terápiás szerekkel szembeni érzékenységet vagy rezisztenciát is befolyásolhatja. Jelen tanulmányunkban 30 újonnan diagnosztizált vagy recidivált leukémiás gyermek G-sávos kariotípusát valamint a TEL/AML1 és az ABL/BCR fúziós gén, a p16 (9p21) tumorszuppresszor gén és az MLL gén interfázis-fluoreszcens in situ hibridizáció (I-FISH) vizsgálatát értékeljük. G-sávos kariotípus-analízissel az esetek felében találtunk klonális kromoszómaelváltozást. Az elõbbi módszert I-FISH technikával kiegészítve, a betegek 70%-ában azonosítottunk kórjóslati szempontból jelentõs számbeli vagy szerkezeti ALL-specifi kus eltérést. Hét betegnél (19%) a hagyományos citogenetikai vizsgálat tárt fel olyan komplex szerkezeti eltérést, mely a célzott I-FISH vizsgálattal nem volt kimutatható. Az AML1 gén emelkedett kópiaszáma (30%) összhangban volt a G-sávval azonosított hiperdiploid kariotípusok 21-es kromoszómát érintõ számbeli eltéréseivel. Egy betegnél az AML1 gén 5-6 kópiáját azonosítottuk, egy másiknál a der(21)-esen volt látható az AML1 gén amplifikációja, miközben a homológ kromoszóma AML1 génje a TEL/AML1 fúzióban vett részt. A gyermekkori B-sejtes ALL jó prognosztikai értékû rejtett transzlokációját, a t(12;21)(p13;q22)-et négy betegnél azonosítottuk, egynél a TEL gén deléciójával társult. Egy másik betegnél a TEL deléciója volt az egyedüli anomália. A 9p21 tumorszuppresszor régió mikrodelécióját 8 betegnél (23%) identifikáltuk, a G-sávos kariotípusban csak két betegnél volt detektálható a deléció. Egy betegnél a 9p21-deléció mellett Philadelphia kromoszómát és a 17-es kromoszóma monoszómiáját azonosítottuk. Az I-FISH és a hagyományos citogenetikai módszer együtt es alkalmazása lehetõséget nyújt a citogenetikai kép részletesebb azonosítására, a gyermekkori leukémiák prognózisának pontosabb megítélésére és így az egyénre szabott és hatásosabb terápia kiválasztására. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 3, 283-291, 2008

Kulcsszavak: akut limfoid leukémia; citogenetika; I-FISH

Cytogenetic and FISH findings are complementary in childhood ALL. Primary genetic abnormalities of leukemia cells have important prognostic significance in childhood acute leukemia. In the last two years 30 newly diagnosed or recurrent childhood ALL bone marrow samples were analyzed for chromosomal abnormalities with conventional G-banding and interphase-fluorescence in situ hybridization (I-FISH) using probes to detect BCR/ABL fusions, cryptic TEL/AML1
and MLL rearrangements and p16(9p21) tumor suppressor gene deletions. G-banded karyotype analysis found clonal chromosomal aberrations in 50% of cases. With the use of complementary I-FISH techniques, ALL-specific structural and numerical changes could be identified in 70% of the patients. Nine cases (30%) had subtle chromosomal aberrations with prognostic importance that had not been detected in G-banded analysis. Conventional G-banding yielded additional information (rare and complex structural aberrations) in 19% of patients. The most common aberration (30%) was AML1 copy number increase present in G-banded hyperdiploid karyotype as a chromosome 21 tetrasomy in the majority of cases; one case displayed 5-6 copies and in another case amplification of AML1 gene on der(21) was combined with TEL/AML1 fusion of the homologue AML1 gene and deletion of the remaining TEL allele. High hiperdiploidy was detected in 6 cases, in one patient with normal G-banding karyotype. TEL/AML1 fusion signals were identified in four patients. Deletion of p16 locus was found in eight cases (23%), of which only two had cytogenetically visible rearrangements. G-banding in combination with I-FISH has produced major improvements in the sensitivity and accuracy of cytogenetic analysis of ALL patients and this method helps to achieve a more precise identification of different risk categories in order to choose the optimal treatment. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 3, 283-291, 2008


Beküldve: 2007. november 20.; elfogadva: 2008. augusztus 26.
Elérhetőség: Dr. Haltrich Irén, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest Tûzoltó utca 7-9.; Tel: (06-1) 215-1380, Fax: (06-1) 217-5770; E-mail: haltrich@gyer2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad