MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 3, 2008

 Közlemény

In situ duktális emlõkarcinóma kombinált sebészi- és sugárkezelése: a magyarországi multicentrikus prospektív randomizált vizsgálat korai eredményei

Polgár Csaba1, Orosz Zsolt2, Kahán Zsuzsanna3, Gábor Gabriella4, Jani Nóra2, Cserni Gábor5, Hadijev Janaki6, Kulka Janina7, Sulyok Zoltán8, Boross Gábor9, Lázár György10, László Zsolt11, Diczházi Csaba12, Udvarhelyi Nóra2, Szabó Éva13, Péntek Zoltán11, Major Tibor1, Fodor János1

1Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Daganatpatológiai osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
4Onkoradiológiai osztály, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
5Patológiai osztály, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
6Onkoradiológiai Központ, Kaposvári Egyetem, Kaposvár
7II. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
8Sebészeti osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
9Sebészeti Osztály, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét
10Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
11MaMMa Egészségügyi Zrt., Budapest
12I. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
13Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A közlemény célja a magyarországi multicentrikus, randomizált DCIS vizsgálat korai eredményeinek ismertetése. 2000 és 2007 között 278 DCIS miatt emlõmegtartó mûtéttel kezelt beteget randomizáltunk a lokális recidíva szempontjából meghatározott rizikócsoportok szerinti besorolás után. Alacsony/közepes kockázat esetén (n=29) a betegek 50 Gy sugárkezelésben vagy szoros obszervációban részesültek. Magas kockázat mellett (n=235) 50 Gy vagy 50 Gy + 16 Gy tumorágy "boost" besugárzást adtunk. Igen magas kockázat (pozitív sebészi szél) esetén (n=14) a betegek emelt dózisú (50 Gy + 16 Gy "boost") sugárkezelésen vagy reoperáción (reexcízió + sugárkezelés vagy masztektómia) estek át. Immunhisztokémiai (IHK) módszerrel vizsgáltuk a lehetséges molekuláris prognosztikai markerek (ER, PR, Her2, p53, Bcl-2 és Ki-67) expresszióját. A 36 hónapos medián követési idõ alatt az alacsony/közepes és igen magas rizikójú betegcsoportokban daganatkiújulást nem észleltünk. A magas rizikójú betegcsoportban 4 (1,7%) lokális recidíva és 1 (0,4%) távoli átt ét alakult ki, emlõdaganatos haláleset nem volt. A magas rizikójú betegcsoportban a helyi daganatkiújulás 3 és 5 éves valószínûsége 1,1% és 3,1% volt. A pozitív IHK reakció a Her2 (38%), p53 (37%) és Ki-67 (44%) markereknél a nukleáris grade-del korrelált. Ezzel szemben az ER- (77%), PR- (67%) és Bcl-2- (64%) pozitivitás szignifikáns inverz összefüggésben volt a grade-del. Korai eredményeink alapján az emlõ-DCIS kezelésében az emlõmegtartó mûtét és posztoperatív sugárkezelés alkalmazásával a helyi daganatkiújulás éves aránya 1% alatt marad. A molekuláris prognosztikai faktorok IHK vizsgálata segíthet a DCIS biológiai heterogenitásának feltérképezésében. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 3, 269-277, 2008

Kulcsszavak: duktális in situ emlõrák; emlõmegtartó mûtét; sugárkezelés; helyi daganatkiújulás; randomizált klinikai vizsgálat; molekuláris prognosztikai markerek

Combined surgery and radiotherapy in the treatment of ductal carcinoma in situ of the breast: Preliminary results of the Hungarian multicentric prospective randomised study. The aim of this work is to report the preliminary results of the Hungarian multicentric randomised DCIS study. Between 2000 and 2007, 278 patients with ductal carcinoma in situ (DCIS) treated by breast-conserving surgery were randomised according to predetermined risk groups. Low/intermediate-risk patients (n=29) were randomised to 50 Gy whole-breast irradiation (WBI) or observation. High-risk cases (n=235) were allocated to receive 50 Gy WBI vs. 50 Gy WBI plus 16 Gy tumour bed boost. Very high-risk patients (patients with involved surgical margins; n=14) were randomised to 50 Gy WBI plus 16 Gy tumour bed boost or reoperation (reexcision plus radiotherapy or mastectomy alone). Immunohistochemistry (IHC) was performed to detect the expression of potential molecular prognostic markers (ER, PR, Her2, p53, Bcl-2 and Ki-67). At a median follow-up of 36 months no recurrence was observed in the low/intermediate- and very high-risk patient groups. In the high-risk group, 4 (1.7%) local recurrences and 1 (0.4%) distant metastasis occurred. No patient died of breast cancer. In the high-risk group of patients, the 3- and 5-year probability of local recurrence was 1.1% and 3.1%, respectively. The positive immunostaining for Her2 (38%), p53 (37%) and Ki-67 (44%) correlated with a high nuclear grade. Significant inverse correlation was found between the expression of ER (77%), PR (67%), Bcl-2 (64%) and grade. Preliminary results suggest that breast-conserving surgery followed by radiotherapy yields an annual local recurrence rate of less than 1% in patients with DCIS. IHC
of molecular prognostic markers can assist to gain insight into the biologic heterogeneity of DCIS. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 3, 269-277, 2008


Beküldve: 2008. február 24.; elfogadva: 2008. augusztus 26.
Elérhetőség: Dr. Polgár Csaba, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600, Fax: (06-1) 224-8680; E-mail: polgar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad