MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 3, 2008

 Közlemény

A foniátria feladatai az onkológiai betegek rehabilitálásában

Mészáros Krisztina, Remenár Éva, Kásler Miklós

Fej-nyak-, Állcsont- és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az onkológiai kezelések célja a daganat eltávolítása mellett a funkciók lehetséges megtartása. Ennek ellenére vitális (nyelés) és kommunikatív (fonáció, artikuláció) funkciók sérülhetnek. A funkciózavarok közül kiemelkedõ jelentõségû a nyelészavarok kezelése, hiszen a nyelésfunkció sérülése életveszélyes szövõdményekkel járhat: aspirációs pneumonia (akár a nyál félrenyelése miatt), dehydratio, malnutritio, és szociális izoláció. A lézió helye szerint megkülönböztetünk oropharyngealis és oesophagealis dysphagiát. A félrenyelés létrejöhet pre-, intra- és posztdeglutitív módon, azaz a nyelési reflex kiváltódása elõtt, a nyelési aktus alatt és után. A félrenyelés nem jár mindig köhögéssel, ez az ún. silent aspiration, azaz csendes félrenyelés. Ez jellemzõ a neurogén dysphagiákra, de a garat-gégetumorok kezelését követõen kialakuló ún. strukturális dysphagia (a tumorterápiák során a nyelésben résztvevõ struktúrák károsodása okozta nyelészavar) esetén is elõfordulhat. Az elveszett szükségszerû funkció (nyelés, beszéd) pótlására különbözõ lehetõségek vannak a foniátriai rehabilitáció keretében. A nyelésrehabilitáció lehetõségei (kauzális,
kompenzatorikus és adaptációs eljárások) és az artikulációs gyakorlatok, illetve póthangképzés kialakítása nagyban javítja a beteg életminõségét, visszailleszkedését a családba, társadalomba. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 3, 293-297, 2008

Kulcsszavak: artikulációs gyakorlatok; életminõség; foniátria; nyelésterápia; rehabilitáció

Swallowing and speech treatment in rehabilitation for head and neck cancer. The aim of treating head and neck cancer is to eliminate the tumor and save functions as much as possible. Despite all eff orts the vital (swallowing) and communicative (phonation, articulation) functions can be injured. The treatment of dysphagia is the most important in the rehabilitation, because it can lead to fatal complications: aspiration pneumonia (for example aspiration of saliva), dehydration, malnutrition. According to the localization of the lesion we distinguish oropharyngeal and esophageal dysphagia. The aspiration may be pre-, intra- and postdeglutitory. The aspiration without coughing is called silent aspiration which is mainly seen in neurogenic dysphagia, but can also happen in head and neck cancer patients. There are different possibilities to compensate the failing functions in the phoniatric rehabilitation. The swallowing therapy includes causal, compensatory and dietary strategies. In addition to the swallowing therapy the treatment of communicative dysfunctions with articulation exercises will also improve the quality of life of the patients. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 3, 293-297, 2008


Beküldve: 2008. március 20.; elfogadva: 2008. július 3.
Elérhetőség: Dr. Mészáros Krisztina, Fej-nyak-, Állcsont- és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600, Fax: (06-1) 224-8620; E-mail: kmesz@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad