MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 3, 2008

 Közlemény

Ötven éves a telekobalt-terápia Magyarországon

Gyarmathy László, Varjas Géza, Major Tibor, Fodor János, Kásler Miklós

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Hazánkban ötven évvel ezelõtt, 1958-ban az Országos Onkológiai Intézetben egy Gravicert típusú készülékkel kezeltük az elsõ beteget telekobalt-besugárzással. Az évforduló alkalmából áttekintjük a hazai kobalt-teleterápia elsõ 50 évének a történetét és tárgyaljuk annak mai szerepét. Az elsõ hazai kobaltágyú (Gravicert) Bozóky László tervei alapján készült, hét évvel a világon elsõként Kanadában üzembe helyezett kobaltágyú után. A Co-60-sugárforrás megavoltos (átlagenergia: 1,25 MeV) gammasugárzása lehetõvé tett e a mélyebben fekvõ daganatok eredményesebb kezelését a röntgenterápiához képest. A következõ két-három évtizedben, a nagyenergiájú lineáris gyorsítók elterjedéséig, a Co-60-teleterápia jelentette a korszerû sugárkezelést az egész világon. A besugárzási technika minõségi javulása szükségessé tett e a daganatok pontosabb lokalizálását és a besugárzástervezési módszerek továbbfejlesztését is. Kezdetben a lokalizálás röntgenkészülékkel, a dóziseloszlás-számolás manuális módszerrel történt. 1965-ben egy Rotacert típusú kobaltágyút telepítettek intézetünkben, mely már többirányú és forgó besugárzásra is alkalmas volt. Hazánkban, több lépésben a többi sugárterápiás központban is telepítettek kobaltágyúkat, kezdetben Gravicerteket, majd késõbb már külföldi készülékeket. A kezelések minõségét lényegesen javított a a számítógépes besugárzástervezés bevezetése, melynek fontos eleme volt az 1978-ban a NAÜ támogatásával létrejött Országos Besugárzástervezési Hálózat. A következõ jelentõs fejlõdést a CT-képekre alapozott dózistervezés bevezetése jelentett e 1981-ben. A korszerû lineáris gyorsítók elterjedésével a kobaltágyúk szerepe ma már jelentõsen csökkent, de napjainkban még közel 2500 kobaltágyú mûködik világszerte. Technikai fejlesztésekkel a használatukat azonban még tovább lehetne növelni. Jelenleg hazánkban még nyolc sugárterápiás központban végeznek sugárkezelést kobaltágyúval. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 3, 299-304, 2008

Kulcsszavak: kobaltágyú; Co-60; kobaltterápia hazai története

Fifty-year-old history of cobalt radiotherapy in Hungary. The first patient in Hungary was treated by cobalt therapy fifty years ago at the National Institute of Oncology with a Gravicert type equipment. On the occasion of this anniversary, the 50-year history of the Hungarian cobalt therapy is reviewed, and its present role is discussed. The first cobalt unit (Gravicert) was designed by László Bozóky seven years after the first cobalt unit installation in the world in Canada. The megavoltage energy of the Co-60 source (average: 1.25 MeV) resulted in more successful treatments
of deep-seated tumors compared to the X-ray therapy. In the next two-three decades, until the widespread use of the high-energy linear accelerators, the Co-60 teletherapy meant the modern radiation treatment throughout the world. Improvements of quality in radiation techniques necessitated exact localization of the tumors and developments of treatment planning methods. At the beginning, the localization was performed with X-ray machines, while the treatment planning was done manually. In 1965 a Rotacert type cobalt unit was installed at our institute. This machine was already capable of making irradiation in multiple directions and it worked in rotating mode, too. In Hungary, more cobalt units - first the Gravicert type, then foreign made machines - were gradually installed in other radiotherapy centers too. The quality of treatments was significantly improved by the introduction of the computerized treatment planning, and the foundation of the IAEA-supported National Treatment Planning Network in 1978 was an important step in this process. The next important development was the commencement of the CT image based treatment planning in 1981. With the spread of modern linear accelerators the role of the cobalt units has greatly decreased by now, however, nearly 2,500 cobalt units are still in use worldwide. Their usage could be further increased with technical developments. At present, radiation treatments are performed with cobalt units in eight out of twelve radiotherapy centers in Hungary. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 3, 299-304, 2008


Beküldve: 2008. szeptember 2.; elfogadva: 2008. szeptember 8.
Elérhetőség: Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8690, Fax: (06-1) 224-8680; E-mail: fodor@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad