MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 2, 2008

 Elõadás

Az epidermális növekedési faktor receptorát célzó terápiák RAS paradoxona vastag- és végbélrákban

Tímár József, Láng István

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A vastag- és végbélrák karcinogenezise során a korai adenómákban az esetek közel felében K-RAS-, ennél ritkábban B-RAF-mutáció alakul ki. A K-RAS-mutáns daganatok inkább férfiakban alakulnak ki, míg a B-RAF-mutáns tumorok inkább nõkre jellemzõek és e gének mutációja független a mikroszatellita-státusztól. Az epidermális növekedési faktor receptorának (EGFR) változó mértékû expressziója a vastag- és végbélrákok döntõ hányadában kimutatható; maga a gén nem mutált, amplifikációja igen ritka, gyakrabban a megfelelõ kromoszóma poliszómiája miatt fokozott a kópiaszám. Ez képezte alapját az anti-EGFR antitest-terápiák bevezetésének a vastag- és végbélrákok kezelésébe. E terápiák indikációjának alapját sokáig az EGFR fehérje legalább minimális szintû expressziója jelentette. A két antitest-terápia kemoterápia-rezisztens kolorektális rákok monoterápiája esetén hasonló mértékû (kb. 10%) objektív tumorválaszt eredményez, mely független a daganat EGFR-státuszától. A panitumumab esetében fény derült azonban arra, hogy a kedvezõ klinikai hatás csak a K-RAS-mutáns daganatos csoportban mutatkozik. A cetuximab kombinációja kemoterápiával az eddigi adatok alapján szintén a vastag- és végbélrákok K-RAS-mutációs státuszától függ. Mindezek alapján megállapítható, hogy az EGFR-t célzó monoterápiák negatív predikciós markere vastag- és végbélrákban a K-RAS onkogén mutációja. Mindaddig, amíg nem rendelkezünk hatékonyabb betegszelekciós módszerrel, a vastag- és végbélrákok K-RAS-mutációs státuszának meghatározását el kell végezni az EGFR-t célzó terápiák alkalmazása elõtt. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 2, 185-191, 2008

Kulcsszavak: EGFR; K-RAS onkogén; antitest-terápia; vastagbélrák

The RAS paradoxon of the EGFR-targeted therapy of colorectal cancer. During the carcinogenesis of colorectal cancer in about half of the cases K-RAS, while much less frequently B-RAF mutation occur in early adenomas. While K-RAS mutant tumors are more likely present in male patients, B-RAF mutant tumors develop more frequently in females and are independent of the microsatellite status. Colorectal cancers are characterized by EGFR expression; the gene is not mutated, rarely amplified and increased copy number is due to chromosomal polysomy. This pheno-/genotype of colorectal cancer lent support to the introduction of anti-EGFR antibody therapies. For a while positive EGFR expression status of the tumor was the basis of patient selection for these targeted therapies in colorectal cancer. Monotherapies with the two available anti-EGFR antibodies of chemoresistant colorectal cancers resulted in appr. 10% objective response rate, which was independent of the level of EGFR expression. In case of panitumumab it was discovered that the efficacy of this targeted therapy depends on the K-RAS mutant status of the tumors. Furthermore, preliminary data suggest that cetuximab combined with chemotherapy is effective also exclusively in K-RAS wild-type tumors. Based on these data it is safe to say that K-RAS mutant status of colorectal cancer is a negative predictor for EGFR-targeted therapies of colorectal cancer. Accordingly, it is necessary to determine the K-RAS status of colorectal cancer before making therapeutic decisions. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 2, 185-191, 2008


Beküldve: 2008. március 10.; elfogadva: 2008. május 29.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8786, Fax: (06-1) 224-8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad