MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 2, 2008

 Közlemény

Nyelõcsõtumor-eredetû oesophago-respiratoricus fistulák kórtani jellemzõi

Balázs Ákos, Kupcsulik K Péter, Galambos Zoltán

I. sz. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A nyelõcsõtumor következtében kialakuló oesophago-respiratoricus sipoly a folyamatos légúti kontamináció és táplálkozásképtelenség miatt súlyos, életveszélyes állapot. Kialakulása az esetek egy részében a betegség terminális szövõdménye, másik részében a betegség kezdeti fázisában jön létre. A szerzõk célja a kórállapot karakterisztikus jellemzõinek feltárása. Az 1984 és 2004 közötti idõszakban 243 betegnél regisztráltak oesophago-respiratoricus fistulát, incidencia: 13,9. A fistulás és fistulával nem rendelkezõ nyelõcsõtumoros betegek prospektív adatgyûjtés során nyert adatait multivariancia-analízis módszerével hasonlították össze. Az oesophago-respiratoricus fistulára jellemzõ volt: 56,9 év átlagéletkor; 4,3:1 nemek aránya; 5,2 hónap átlagos anamnesis-idõ, a fistula manifesztációjának ideje átlagosan 7,5 hónap; 97,5%-nál dysphagia; 36,9%-nál lázas állapot; 10,4 kg átlagos testsúlyvesztés; 59,5%-nál cachexia; átlagosan 7,7 cm tumorkiterjedés. 176 betegnél volt lehetõség endoscopos endoprothesis-beültetésre, túlélésük átlagosan 3,4 hónap volt. A fistulás betegek két, egymástól szignifikánsan elkülöníthetõ csoportra voltak oszthatók. A fistula kialakulása a betegek 66,3%-ában jelentkezett a betegség végstádiumaként. 33,7%-nál kezdeti stádiumban, rövid anamnesis-idõ után alakult ki, viszonylag fiatalabb betegeknél, agresszívabb viselkedésû, szövettani képében differenciálatlanabb tumoroknál. E betegek gyors progressziójú tumoros betegségére a kisebb testsúlycsökkenés, mérsékeltebb fokú dysphagia, a tumor kisebb mérete mellett a kezelhetõség rosszabb esélyei és eredményessége volt a jellemzõ. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 2, 163-170, 2008

Kulcsszavak: oesophago-respiratoricus fistula; nyelõcsõtumor; kórtani jellemzõk; endoprothesisbeültetés; túlélés

Pathological caracteristics of esophago-respiratory fistulas of esophageal tumor origin. Esophago-respiratory fistulas, evolving as a result of esophageal tumors, are serious and lethal complications on account of the constant respiratory contamination and the inability to swallow. They can develop either as the complication of the end stage disease or sometimes even in the first stage of the malignancy. The objective was to reveal the caracteristics of the disease. In a prospective single-center study in the period between 1984 and 2004, 243 fistulas were diagnosed. Their data were analyzed using multivariant analysis. The mean age of patients with fistula was 56.9 years, the male-to-female ratio was 4.3:1. The average time of the complaints was 5.2 months, while the time of manifestation of the fistula was 7.5 months. Dysphagia was diagnosed in 97.5% of the patients, fever in 36.9%, and cachexia in 59.5%, respectively. The average loss of weight was 10.4 kg and the average size of the tumor was 7.7 cm. Endoscopic intubation was performed in 176 cases. The average survival was 3.4 months. Patients with fistula were divided into two groups, where the caracteristics of the disease were significantly different. Only in 66.3% was the fistula a late complication. In the other 33.7% of the cases the fistula was diagnosed in younger patients at the early stage of the disease, with a more agressive, less differentiated histology. In these patients the weight loss, the grade of dysphagia and the size of the tumor were smaller, the possibilities of treatment were fewer, and survival were shorter. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 2, 163-170, 2008


Beküldve: 2008. február 22.; elfogadva: 2008. március 31.
Elérhetőség: Dr. Balázs Ákos, I. sz. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, 1082 Budapest Üllõi út 78.; Tel: (06-1) 313-5216, Fax: (06-1) 314-3431; E-mail: balazsdr@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad