MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 1, 2008

 Közlemény

A biszfoszfonát-kezelés során észlelhető vesefunkció-változás vizsgálata emlőrákos betegeinknél

Horváth Zsolt1, Farkas Péter2, Ganofszky Erna1, Hitre Erika1, Juhos Éva1, Nagy Tünde1, Rubovszky Gábor1, Szabó Eszter1, Láng István1

1Kemoterápia B Belgyógyászati Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2V. évfolyam, Gyógyszerésztudományi Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest

A biszfoszfonát-kezeléssel kapcsolatos vesefunkció-csökkenés e gyógyszercsoport ismert, de viszonylag ritka mellékhatása. Vizsgálatunkban 97 emlőrákos, kimutatható csontáttéttel rendelkező betegen a biszfoszfonát-kezelés megkezdését követő egy éves követés során vizsgáltuk, hogy (1) milyen gyakorisággal kezdődik el a kezelés beszűkült vesefunkció mellett; (2) milyen gyakoriságú a vesefunkció romlása a kezelés alatt; és (3) milyen összefüggéseket mutatnak a napi gyakorlatban alkalmazott (mért, számított) változók egymással és a kiinduláskor mért vesefunkciós paraméterekkel (szérum-kreatinin és kreatininclearence). A vizsgált betegcsoportban meglepően magas arányban, 26,80%-ban találtunk a biszfoszfonát-kezelés kezdetén - a Cockcroft-Gault képlettel számolt - alacsonyabb kreatinin-clearence értéket. A kezelés során legalább 32,99%-ban csökkent legkevesebb egy alkalommal a normális határ alá, és 13,40%-ban maradt alacsony a kiinduláskor alacsony clearence érték. A vesefunkció várható normális határon belül való maradását a kiinduláskor mért szérumkreatinin- és kálciumszintek előre jelzik. A vizsgált betegeknél sem a biszfoszfonát-kezelés alkalmazásának módja (per os, intravénás), sem a gyógyszer generációja, sem a gyógyszer fajtája, sem a korábbi platina-kezelés, valamint a további vizsgált változók nem mutattak szignifikáns összefüggést a vesefunkció romlásával. Vizsgálatunk megerősíti azt a tényt, hogy a biszfoszfonát-kezelés megkezdésekor és annak során indokolt a rendszeres kreatinin-ellenőrzés, a normális tartomány felső negyedébe eső értékeknél a clearence kiszámítása mindenképpen szükséges. Beszűkült vesefunkció észlelése esetén az adott gyógyszer alkalmazási előiratában foglaltak szerint kell eljárni, illetve kevésbé vesetoxikus biszfoszfonátot választani. Mivel eredményeink nincsenek összhangban az ismert irodalmi adatokkal, prospektív, nagyobb betegcsoportot felölelő vizsgálatban szükséges a meg nem válaszolt kérdések elemzése. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 1, 49-55, 2008

Kulcsszavak: biszfoszfonát; vesetoxicitás; kreatinin-clearence; emlőrák; kemoterápia

Changes in renal function during bisphosphonate treatment of breast cancer patients. Renal function aberrations during bisphosphonate treatment is a well-known fenomenon. In our retrospective study we examined renal functions of 97 breast cancer patients with bone metastasis during their first year of bisphosphonate treatment i.e. (1) frequency of initial renal function alterations; (2) frequency of decreasing renal function during bisphosphonate treatment; (3) the connection between the laboratory findings and the renal function parameters measured at the beginning of bisphosphonate treatment. At the beginning of bisphosphonate treatment we found a surprisingly high rate (26.80%) of decreased creatinine clearence calculated by the Cockcroft-Gault formule. Decreased creatinine clearence at least once during bisphosphonate treatment has been found in 32.99% of the patients, and in 13.4% of the patients with decreased renal function parameters before bisphosphonates it remained decreased during the one-year period. Expected normal renal function is prognosticated by the renal function parameters and serum calcium level measured before starting bisphosphonate treatment. However, we could not demonstrate any connection between decreasing renal function and either the route of administration or the generation or type of bisphosphonates or the previous use of platina compounds. Our analysis confirms the necessity of monitoring renal function before and during bisphosphonate treatment, and it is advisable to calculate the creatinine clearence in the upper quater of the normal range of creatinine levels. In case of decreased renal function, change to a less nephrotoxic bisphosphonate or disruption of the treatment is suggested. Whilst our results are out of key with the published literature, the above-mentioned questions should be examined in a prospective trial. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 1, 49-55, 2008


Beküldve: 2007. szeptember 20.; elfogadva: 2008. február 22.
Elérhetőség: Dr. Horváth Zsolt, Kemoterápia B Belgyógyászati Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600, Fax: (06-1) 224-8620; E-mail: hor.zsolt@vnet.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad