MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 1, 2008

 Közlemény

Európai és hazai kihívások az onkológiában

Kásler Miklós, Ottó Szabolcs

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Ismeretes, hogy hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási és gyakorisági mutatói igen kedvezőtlenek. A szerzők a statisztikai adatok közlése és elemzése során vázolják a jelenségek epidemiológiai hátterét, a lehetséges kockázati tényezőkkel együtt. A vélhető okok feltárása mellett azon kitörési pontokat is vizsgálják, amelyek segítségével e súlyos népegészségügyi probléma előnyösen befolyásolható, a nemzetközi tapasztalatok és a hazai sajátosságok figyelembevételével. A fentiek tükrében világítjuk meg, hogy az onkológiai ellátórendszer korszerűsítése, az európai normákhoz igazítása elkerülhetetlen. Ennek számos elemét a Nemzeti Rákkontroll Program már egy évtizede lefektette, s megújított formája többek között magában foglalja a törvényi szabályozást, az oktatást, továbbképzést, kutatást, valamint az "onkológiai team-ekre" alapozott, centralizált szerkezetű betegellátást és rehabilitációt, amely az Országos Onkológiai Intézet koordináló tevékenysége révén lehet hatékony, a legeredményesebb európai minták alapján. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 1, 21-33, 2008

Kulcsszavak: rákmortalitás és rákhalálozás; Nemzeti Rákkontroll Program

European and national tasks of oncology. It is well known that cancer incidence and mortality figures are very poor in Hungary. By providing the latest figures the authors analyze the epidemiological background and the risk factors responsible for this situation. Furthermore, based on international recommendations and national specificities, the authors define areas of action to solve this significant health issue. The main conclusion of their analysis is that it is inevitable to improve oncology care by adjusting it to European standards. The decade-old National Cancer Control Program (NCCP) is improved by incorporating legislatory actions, educational issues, research and development priorities. The program now provides the definition of regional centers, recommend improvements of the function of oncology teams and rehabilitation. Based on successful European models, this program must be coordinated by the National Cancer Institute. Kásler M, Ottó S. European and national tasks of oncology. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 1, 21-33, 2008


Beküldve: 2007. november 19.; elfogadva: 2008. január 28.
Elérhetőség: Dr. Ottó Szabolcs, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8688, Fax: (06-1) 224-8715; E-mail: sz.otto@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad