MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 1, 2008

 Közlemény

Az onkológiai szakdolgozók érzelmi munkájának vizsgálata a pályaválasztási motivációk tükrében

Szluha Kornélia1, Lazányi Kornélia2, Horváth Ákos1, Szántó János3, Tóth Judit3, Hernádi Zoltán4, Póka Róbert4, Damjanovich László5, Garami Zoltán5, Fülöp Balázs5, Molnár Molnár2

1Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
2Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, Debrecen
3Onkológiai Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, Debrecen
4Nőgyógyászati Onkológiai Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, Debrecen
5Sebészeti Intézet, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, Debrecen

Az egészségügyi dolgozóknak mindennapi munkájuk során gyakran meg kell változtatniuk valós érzelmeiket. Ezt a cselekvést a szakirodalom érzelmi munkavégzés névvel illette. A jelen cikkben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 50 onkológiai szakdolgozója által önkéntesen kitöltött, feleletválasztós kérdéseket tartalmazó kérdőív eredményei alapján mutatja be az érzelmi munkavégzés lehetséges negatív következményeinek leginkább kitett szakdolgozók jellemzőit. Az általunk vizsgált szakdolgozók közel 90%-a megváltoztatja munkája során a valós érzelmeit. Igen nehéz azonban meghatározni azok körét, akiket az érzelmi munka negatív pszichés hatásai fenyegetnek. Vizsgálatunk során érdekes munkamotivációs különbségeket találtunk, melyek szoros kapcsolatban voltak a válaszadók érzelmi munkavégzésével és az észlelt szerep/érzelmi elvárásokkal is. Sikerült három típuscsoportot körülhatárolnunk, melyeknek egyenként meghatároztuk a jellemzőit. A kapott eredmények arra utalnak, hogy a vizsgált szakdolgozók alig több mint fele igazi "segítő foglalkozású". 45%-uk nem, vagy alig érzékelte a betegek munkájukra vonatkozó elvárásait. Fontosnak tartjuk ezért, hogy a szakdolgozók munkáját a munkahelyi környezet ne csak szakmai, de érzelmi dimenziók mentén is támogassa. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 1, 65-69, 2008

Kulcsszavak: érzelmi munka; mellékhatások; segítő foglalkozásúak; onkológiai szakdolgozók

Research on carreer motivators affecting the emotional labour of oncology health care professionals. In the course of their everyday work health care professionals (HCPs) often have to change their true feelings. The literature labels this performance as emotional labor. This article is presenting data on the characteristics of HCPs' most endangered by the negative consequences of emotional labor. Our simple choice question survey was conducted at Debrecen University Medical Healthcare Center with the help of 50 oncology HCPs volunteers. Nearly 90% of the HCPs examined change their true feelings in the course of work. It is very difficult to classify the assemblage of those threatened by the negative upshots of the emotional labor. Due to our research we found appalling differences of work motivation that were tightly interconnected with the respondents' emotional labor and their perceived role/emotional expectations. We succeeded in establishing three clusters and defining each cluster's characteristics. Figures suggest that only somewhat more than the half of the HCPs is authentic professional helper, and 45% of them does not or only slightly perceive the patients' demands concerning their work. Therefore, it is important that the work environment does not only assist the work of HCPs by professional means, but along emotional dimensions as well. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 1, 65-69, 2008


Beküldve: 2006. május 22.; elfogadva: 2007. október 7.
Elérhetőség: Dr. Szluha Kornélia, Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 2012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: (06-52) 489-400; E-mail: lazanyi@uni-corvinus.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad