MAGYAR ONKOLÓGIAVol 52, No. 1, 2008

 Elõadás

Törekvések a daganatkemoterápia hatékonyságának fokozására

Krompecher-emlékelőadás, 2007

Kralovánszky Judit

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A sejtproliferációt gátló ún. citotoxikus hatóanyagokat, amelyek közül számos ma is klinikai alkalmazásban van, alacsony szelektivitás, szűk terápiás index, közepes vagy súlyos mellékhatások és gyakran a rezisztencia gyors kialakulása jellemzi. A gyógyszerek korlátozott mértékű hatékonyságában több tényező játszik szerepet, így a betegek életkora, neme, farmakogenetikai sajátosságai, a tumor morfológiai és sejtbiológiai jellemzői, valamint a gyógyszer farmakokinetikai és farmakodinámiás tulajdonságai. Jogosnak tartható az a kérdés, hogy lehetséges-e olyan módszerek kidolgozása, bevezetése, amelyek a fenti jellemzők befolyásolása útján alkalmasak a daganatellenes gyógyszerek hatékonyságának fokozására, mellékhatásaik jellemzésére és csökkentésére. Vizsgálataink során hosszú évek óta foglalkozunk a gyógyszeres terápia hatékonyságának fokozásával preklinikai és klinikai vizsgálatok szintjén. Az összeállításban a következő témákban végzett munkánkról adunk rövid összefoglalást: 1.) A toxikus mellékhatások kvantitatív jellemzése és csökkentésük lehetőségeinek vizsgálata citotoxikus hatóanyagokkal történt kezelés után. 2.) A daganatellenes hatás fokozásának lehetőségei biokémiai modulációk útján. 3.) A kezelendő beteg normális és tumoros szöveteinek farmakobiokémiai és farmakogenetikai sajátosságaira épített individuális gyógyszerkiválasztás lehetőségei. Magyar Onkológia, Vol 52, Nr. 1, 9-18, 2008

Kulcsszavak: kemoterápia; hatékonyságfokozás; toxicitáscsökkentés; prediktív faktorok; farmakogenetika

Efforts to enhance the efficiency of tumor chemotherapy. Antiproliferative cytotoxic agents, of which several are still in clinical practice nowadays, could be characterized by low selectivity, narrow therapeutic index, medium or serious side effects and rapid formation of resistance. In the limited efficacy of these drugs several factors are playing a role such as the age, gender and pharmacogenetics of the patients, the morphological and biological feature of the tumor, moreover, pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drugs. The question could be justified if there are methods which, by influencing the above parameters, are helpful in enhancing the efficacy and decreasing the toxic side effects of these drugs. Since a long time we have been interested in evaluating methods of preclinical and clinical level for increasing drug efficacy. The aim of this minireview is to give a short summary about our previous and present projects aiming: 1.) to characterize and mitigate toxic side effects of several cytotoxic agents; 2.) to decrease the toxic side effects and improve the antitumor effect of 5-fluorouracil by biochemical modulation and 3.) to study the possibility of individualized drug selection, based on the pharmacobiochemical and pharmacogenetic characteristics of the patients. Kralovánszky J. Efforts to enhance the efficiency of tumor chemotherapy. Hungarian Oncology, Vol 52, Nr. 1, 9-18, 2008


Beküldve: 2008. február 18.; elfogadva: 2008. február 26.
Elérhetőség: Dr. Kralovánszky Judit, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8787, Fax: (06-1) 224-8600; E-mail: kralo@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad