MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 3, 2007

 Közlemény

Gyermekkori agytumorok vizsgálata szomatosztatin-analóg (111In-DTPA-D-Phe1-octreotide) alkalmazásával

Dabasi Gabriella1, Hauser Péter2, Kertész P. Gabriella2, Balázs György3, Karádi Zoltán2, Constantin Tamás2, Bognár László4, Klekner Álmos4, Schuler Dezsõ2, Garami Miklós2

1Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
2II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
3Ér- és Szívsebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
4OEC, Debreceni Egyetem, Debrecen

Gyermekkorban a leggyakoribb gyermekkori szolid tumor az agytumor. Az agytumorokat (beleértve a medulloblastomát is) kombinált mûtéti-, sugár- és kemoterápiával kezeljük. A kemoterápiának azonban korlátozott hatása van. A gyermekkori agytumorok (különösen a medulloblastoma) szomatosztatinreceptorokat expresszálnak. A jelen vizsgálat célja, hogy megvizsgálja a gyermekkori agytumorokban a szomatosztatinreceptor-státust. A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának onkológiai részlegén 2000 és 2005 között 45, agydaganattal kezelt gyermeknél végeztünk 56 Octreoscan (111In-DTPA-D-Phe1-octreotide) SPECT vizsgálatot. A 45 gyermekbõl 21 esetben (46,7%) volt a szövettani diagnózis medulloblastoma. Az Octreoscan-vizsgálattal párhuzamosan MRI-felvételeket is készítettünk. Az 56 Octreoscan-vizsgálat közül 27-nél (48,2%) találtunk egyértelmûen kóros aktivitásfelvételt. Ezek közül 16 medulloblastoma, 4 ependymoma, 4 astrocytoma, illetve 3 glioblastoma volt. Az 56 (100%) Octreoscan-vizsgálatból 37 esetben (66,1%) a szcintigram és az elvégzett MRI-vizsgálatok eredményei megegyeztek, 19 vizsgálati eredménynél (33,9%) azonban a két vizsgáló eljárás eltérõ eredményt mutatott. Gyermekkori agytumoros betegeknél (beleértve a MBL-t is) az Octreoscanvizsgálat differenciáldiagnózis felállítására nem megfelelõ, de a tumorsejtek szomatosztatinreceptoraihoz kötõdõ (111In-DTPA-D-Phe1-octreotide) izotóp vegyület kimutatása alkalmas lehet a terápiás hatás nyomon követésére. Az Octreoscan-felvételt mutató tumorokban szóba jön a szomatosztatin adjuváns terápiás használata. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 3, 229-234, 2007

Imaging of pediatric brain tumors using somatostatin analogue 111Ih-DTPA-D-Phe1-octreotide. Malignant solid tumors and leukemias are the second most common causes of death in childhood. The most frequent pediatric solid tumors are brain tumors. Brain tumors, especially medulloblastoma should be treated by surgery, irradiation and chemotherapy. However, chemotherapy has only moderate effect. Pediatric brain tumors, especially medulloblastomas, express somatostatin receptors. The aim of this study was the investigation of the expression of somatostatin receptors in pediatric brain tumors for diagnostic and therapeutic purpose. Fifty-six scintigraphic imagings (111In-DTPA-D-Phe1-octreotide) made in 45 children treated with brain tumor at the Unit of Oncology of the 2nd Department of Pediatrics, Semmelweis University. The diagnosis was medulloblastoma in 21 cases (46.7%). MRI scans have been performed parallel with the Octreoscan images. Octreoscan images were positive in 27 of 56 (48.2%) cases. The 27 positive Octreoscan images consisted of 16 medulloblastomas, 4 ependymomas, 4 astrocytomas and 3 glioblastomas. In 37 (66.1%) cases the results of Octreoscans were the same as those of the MRI scans. However, in 19 scans (33.9%) the outcome was different. Octreoscan imaging is not suitable for differential diagnosis in pediatric brain tumors, including medulloblastomas. Isotopes specifically binding to the somatostatin receptors (111In-DTPA-D-Phe1-octreotide) can be applied in medulloblastomas for diagnosis and follow-up treatment. In Octreoscan-positive tumors the Octreoscan images establish the opportunity to somatostatin analogue and/or specifically targeted radiation therapies. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 3, 229-234, 2007


Beküldve: 2006. december 29.; elfogadva: 2007. augusztus 2.
Elérhetőség: Dr. Dabasi Gabriella, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, 1082 Budapest Baross u. 23-25.; Tel: 1-267-6000, Fax: 1-317-0964; E-mail: dabasi@trans.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad