MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 3, 2007

 Közlemény

Új diagnosztikus módszer pulmonalis carcinoidban

Csiszér Eszter, Antus Balázs, Himber Gabriella, Hertel Katalin, Fillinger János

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, , Budapest

A klinikai onkológiában a tumormarkerek jelentõs diagnosztikai segítséget jelentenek, s a betegkövetésben a képalkotó vizsgálatok kiegészítéséül szolgálnak. A neuroendokrin tumorok részeként ismert carcinoid tumorok esetén ilyen marker a chromogranin A. Irodalmi ajánlások alapján a szerzõk különbözõ stádiumú, tüdõeredetû carcinoidos betegeknél végeztek chromogranin A-szérumszint-meghatározást. Eredményeik is azt támasztják alá, ugyan kisszámú esetben, hogy metasztatizált esetekben a chromogranin A koncentrációja megemelkedik. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 3, 225-228, 2007

New diagnostic method in pulmonary carcinoid. In clinical oncology tumor markers could be helpful in diagnostics, and may play a complementary role beside the imaging systems in the follow up of patients with malignant disease. Chromogranin A can be considered as a marker in neuroendocrine malignancies such as pulmonary carcinoids. Based on recommendations adopted from the literature, the authors measured chromogranin A levels in sera of patients with carcinoid tumors of different stages. Although the patient number is low, our data suggest that in cases where carcinoid metastasis can be detected, chromogranin A levels are elevated. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 3, 225-228, 2007


Beküldve: 2007. március 1.; elfogadva: 2007. május 9.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad