MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 3, 2007

 Közlemény

A tumormozgások jelentõségének sokszeletes-CT-alapú képfúziós vizsgálata tüdõdaganatos betegek sugárkezelésénél

Kovács Árpád1, Hadjiev Janaki1, Lakosi Ferenc1, Antal Gergely1, Horváth Ákos2, Bogner Péter1, Repa Imre1

1Egészségtudományi Centrum, Kaposvári Egyetem, Kaposvár
2OEC Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem, Debrecen

Tanulmányunk célja a tüdõtumorok mindennapi rutinban használt 3D-alapú besugárzásakor a daganatmozgásból adódó kontúrozási bizonytalanságok vizsgálata volt maximális kilégzési valamint maximális belégzési körülmények mellett. Vizsgálatunkban 10 szövettanilag igazolt, sugárkezelésben részesülõ tüdõtumoros beteg vett részt. A normális légzésben végzett CT-képekre történt fúziót követõen a daganat a normális légzési, a maximális belégzési valamint a maximális kilégzési helyzetben kontúrozásra került. Ezt követõen a normális légzési GTV (gross tumor volume) körül 0,5-1,5-2,5 cm-es margóval tervezési térfogatokat készítettünk (PTV1, PTV2, PTV3). A GTV térfogatokat regisztráltuk a különbözõ légzési fázisokban. A legkisebb eltérés a normális légzési fázisban regisztrált térfogathoz képest 1,5%, a legnagyobb 35,6%-os volt. A GTV-k lefedettségének vizsgálatára a coverage indexet (CI) alkalmaztuk. A centrálisan elhelyezkedõ daganatok esetén a 0,5 cm-es margó alkalmazása mellett elérhetõ volt a maximális CI. A perifériás tumorok esetén az 1,5 cm-es margó egy eset kivételével jó lefedettséget biztosított mindkét szélsõséges esetben (CI: 0,85-1,00). A legkiugróbb esetben csupán a 2,5 cm-es margó alkalmazása tette lehetõvé a korrekt GTV lefedettséget (CI: 0,92-1,00). Vizsgálatunk eredményei ''szélsõséges'' légzési körülmények között több lehetséges problémára rávilágítottak. A napi rutinban a 3D besugárzástervezéshez használt CT-felvétel nem feltétlenül reprezentálja a tényleges tumorközéppozíciót, még centrális lokalizáció esetén is 0,5 cm-es biztonsági margóval kell számolni a légzési mozgásokból adódó bizonytalanság kiküszöbölésére. Figyelemfelkeltõ tényezõ a különbözõ fázisokban leírt térfogateltérés is. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 3, 219-223, 2007

Tumor movements detected by multi-slice CT-based image fusion in the radiotherapy of lung cancer patients. The aim of our study was to detect the possible uncertainties arising from tumor movements in the daily routine treatment planning, in extreme breathing conditions. Ten patients with lung cancer were enrolled into the study. According to tumor location, five patients had periferial and five had central tumor. After the normal planning CT scan, two more scans were made with the same CT parameters in maximal exhalation and in maximal inhalation. For planning, the normal breathing scans were used with the fusion of the maximal inhalation and maximal exhalation scans. After the fusion in all breathing phases the gross tumor volumes were contoured (GTV1, GTV2, GTV3). Around the GTV1 (normal breathing phase GTV) 3 planning target volumes (PTV) were generated with the margin of 0.5 cm, 1.5 cm and 2.5 cm (PTV1, PTV2, PTV3). Individual plans were generated to all PTVs. All GTV volumes were registered. In all cases volume deviations were registered in different breathing phases (min: 1.5%, max: 35.6%). For GTV coverage comparison the coverage index (CI) was used. In case of extreme breathing conditions, using 0.5 cm margin was sufficient to reach good coverage for central tumors. For periferal tumors 1.5 cm margin had to be used for the acceptable coverage (CI: 0.85-1.00). In our study, extreme breathing conditions were analyzed. According to our results, CT scans used in the daily routine do not exactly represent the tumor midposition and the true tumor volume. Due to breathing synchron tumor movements, 0.5 cm margin must be used for planning in central location. In periferal tumors wider margin should be used. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 3, 219-223, 2007


Beküldve: 2007. február 19.; elfogadva: 2007. május 10.
Elérhetőség: Dr. Kovács Árpád, Egészségtudományi Centrum, Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.; Tel: 82-502-000, Fax: 82-502-052; E-mail: kovacs.arpad@sic.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad