MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 3, 2007

 Közlemény

Az elõrehaladott gyomorrák gyógyszeres kezelésének lehetõségei 2007-ben

Dank Magdolna, Torgyík László, Szentmártoni Gyöngyvér

Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Hazánkban a gyomorrák a negyedik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés. Bár a sebészeti beavatkozás az egyetlen terápiás lehetõség, mely a gyógyulás esélyével kecsegtet, felismeréskor azonban a gyomordaganatok mintegy 2/3-a inoperábilis (helyileg elõrehaladott/metasztatikus). Ekkor már a palliatív gyógyszeres kezelésé a fõszerep. A gyomorrák lokalizációját, etiológiáját, szövettani megjelenését, természetes lefolyását tekintve igen változatos daganatcsoport, s ez a randomizált, kontrollált vizsgálatok tervezésében, eredményeiben is megnyilvánul. A klinikai vizsgálatok ugyanis heterogének a beválasztott betegpopuláció, a primer tumor lokalizációja, a daganat stádiuma, elôkezeltsége szempontjából. Nem összehasonlíthatóak a vizsgálatok a sokszor eltérõ referencia-kezelés, stratifikáció és a végpontok következtében sem. Bár az elmúlt évtizedek klinikai vizsgálatainak eredményei alapján elmondható, hogy a gyomorrák a kemoszenzitív daganatok közé tartozik, a kezelések hatékonysága még mindig alacsony (a legtöbb vizsgálatban a medián túlélés nem éri el az 1 évet), melyhez sokszor jelentõs toxicitás társul. Mindezek következtében nem alakult ki egyértelmû, a világ minden részén elfogadott standard kezelés. A legújabb szerek, illetve célzott biológiai terápiák megjelenése azonban hatékonyabb, kevésbé toxikus, individualizált kezelési sémák kidolgozását teszi lehetõvé. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 3, 209-217, 2007

Chemotherapy for advanced gastric cancer - our possibilities in 2007. Gastric cancer is the fourth most common malignancy in Hungary. Surgery remains the mainstay of any curative treatment, however, approximately two-thirds of patients diagnosed with gastric cancer have unresectable (locally advanced and/or metastatic) disease. In that stage, palliative chemotherapy is of crucial importance. Gastric cancer is heterogeneous regarding location, etiology, histology and natural course. This diversity is reflected in the results of randomized controlled trials as well. Patient selection, location of primary, stage and pretreatment of the tumor, as well as the reference treatment, patient stratification and endpoints have varied among trials. Based on the results of the clinical trials of the past decades, gastric cancer is chemosensitive, however, patient prognosis remains very poor, with a median survival of less than one year, and therapy-associated toxicity remains an issue. Based on the afore-mentioned, no standard regimens have yet been established worldwide. New compounds and targeted biological treatment make the development of more effective, less toxic, individualized treatment modalities possible. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 3, 209-217, 2007


Beküldve: 2007. június 5.; elfogadva: 2007. szeptember 10.
Elérhetőség: Dr. Dank Magdolna, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest Üllõi út 78/a; Tel: 1-210-0300/3312, Fax: 1-210-0300/3171; E-mail: dank@radi.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad