MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 2, 2007

 Közlemény

Célzott kezelés lehetõségei a laphámsejtes fej-nyaki daganatok kezelésében

Gyergyay Fruzsina

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

Az EGFR (epidermális növekedési faktor-receptor) az ErbB/HER tirozinkinázreceptorcsalád tagja. A laphámsejtes fej-nyaki daganatokban az EGFR magasan expresszálódik. Az EGFR-nek egy külsõ extracelluláris, egy transzmembrán, és egy intracelluláris kináz szakasza van, öt autofoszforiláló gyökkel. Az anti-EGFR kezelés magába foglalja a tirozinkináz-gátlót és a monoklonális antitesteket is. A monoklonális antitest az EGFR extracelluláris részéhez kapcsolódik, ezáltal megakadályozza a ligandok kötõdését, és így gátolja a jelátvivõ rendszer mûködését. A tirozinkinázgátlók az intracelluláris szakaszon zavarják meg a jelátvivõ rendszert. Laphámsejtes fej-nyaki daganatok kezelésében fázis II/III vizsgálatok igazolták a cetuximab hatását. Sugárterápiával kombinálva szignifikánsan javítja a túlélést lokálisan elõrehaladott stádiumban. Kemoterápiával kombinálva metasztatikus vagy rekurrens betegség esetén a remissziós ráta szignifikánsan, míg a toxicitás csak minimálisan növekedett. Tirozinkináz-gátlók vizsgálata kezdeti fázisban van a fej-nyaki daganatokban, de az eredmények hasonlóan biztatóak. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 2, 155-157, 2007

Role of targeted therapy in the treatment of squamous cell head and neck cancer. Epidermal growth factor receptor (EGFR) is highly expressed in head and neck cancer (HNC). Since EGFR has a large extracellular ligand binding as well as an intracellular tyrosine kinase domain, anti-EGFR therapy may involve anti-ligand binding domain antibody- or tyrosine kinase inhibitor therapies. Phase II-III studies confirmed the efficacy of anti-EGFR antibody therapy in case of squamous cell HNC. In combination with irradiation, anti-EGFR antibody therapy improved survival of locally advanced HNC patients. In case of recurrent or metastatic HNC, anti-EGFR antibody therapy in combination with chemotherapy significantly increased remission rate without increasing toxicity. Although studies on EGFR kinase inhibitors in HNC are in early phase, preliminary data are encouraging. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 2, 155-157, 2007


Beküldve: 2007. május 3.; elfogadva: 2007. június 25.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad