MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 2, 2007

 Közlemény

Angiogenezisgátlók hatása metasztatikus vesesejtes rákban

Bodrogi István

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

A sporadikus veserákban EGFR (HER-1) és EGFR-2 (HER-2) jelentõs százalékban mutatható ki, de a jelátvitel ezen útjára ható gátló vegyületek csak nagyon szerény eredményeket produkáltak. A hormon-, sugár- és kemoterápiára rezisztens, de immunterápiára is csak kismértékben reagáló, a metasztatikus veserákos betegek háromnegyed részét kitevõ világossejtes szövettanú típushoz tartozó rákok kezelésében eddig csak az angiogenezisre különbözõ módon ható vegyületek jelentettek igazi áttörést és mutattak jelentõs eredményeket. Az FDA az USA-ban 2005 decemberében fázis II vizsgálatban az elsõvonalbeli citokinterápia eredményeitõl lényegesen jobb hatást mutató sorafenibet, majd 2006 elején citokinrezisztens esetekben a sunitinibet átmeneti kockázatú betegeknek másodvonalban regisztrálta. 2006. július 19-én Európában másodvonalban mindkét gyógyszer használatát engedélyezték. A sunitinibet a fázis III elsõvonalbeli, interferonnal való összehasonlítás eredményei után 2007. január elején Európában elsõvonalban is regisztrálták. A temsirolimust rossz kockázatú betegeknél az FDA az USA-ban 2007-ben engedélyezte. A bevacizumab FDA-engedélye a II. fázisú, 2003-ban publikált és 2007 júniusában az ASCO-n bemutatott randomizált fázis III vizsgálat eredménye alapján folyamatban van. Már regisztrált és a közeljövõben regisztrálásra kerülô angiogenezisgátló gyógyszerek alkalmazásának és kombinációs lehetõségeinek kidolgozása a regisztrációk idején nem volt teljes. A 2007. évi ASCO-n új kombinációkat, dozírozást és terápiás szekvenciákat mutattak be, melyek az alkalmazási területek bõvítését jelenthetik. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 2, 145-153, 2007

Effect of angiosuppressive agents on renal cell carcinoma. Sporadic renal cell carcinomas are characterized by EGFR (HER-1) and EGFR-2 (HER-2) expression, however, signal transduction inhibitors of this pathway were clinically ineffective. Clear cell renal cell cancer is hormone-, irradiation- and chemotherapy resistant with moderate sensitivity to immunotherapy. The only clinically effective class of agents in case of this tumor type was proved to be the angiosuppressive agents. In 2005 FDA approved sorafenib for the first line treatment while in 2006 sunitinib for second line treatment in the cytokine resistant medium-risk renal cell carcinoma. This was followed by the European approval of both agents for second line treatment of renal cell cancer. Sunitinib was approved for first line treatment of renal cell cancer in Europe based on a phase III trial comparing it to interferon. Temsirolimus obtained its approval for the treatment of high risk renal cell cancer patients in 2007. Last but not least, FDA approval is on the way in case of bevacizumab as well to treat renal cell cancer. Based on the data demonstrated on the ASCO’2007, various modalities have to be developed for various stages of progression of clear cell renal cell cancer. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 2, 145-153, 2007


Beküldve: 2007. június 1.; elfogadva: 2007. június 26.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad