MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 2, 2007

 Közlemény

Emlõmegtartó kezelés korai invazív emlõrákban: a lokális recidíva kezelése utáni túlélés prognosztikai faktorai

Fodor János

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

Invazív emlõrák miatt emlõmegtartással kezelt betegek prognózisát vizsgáltuk izolált lokális recidíva (ILR) kialakulása után. 1983 és 1987 között 415 beteg kapott emlõmegtartó kezelést I/II. stádiumú emlõrák miatt. A követés során 68 betegnél alakult ki a megtartott emlõben ILR. A recidíva kialakulása után az átlagos követési idõ 167 hónap volt. A potenciális prognosztikai faktorok hatását a túlélésre Cox-modellben vizsgáltuk. Egyváltozós analízissel a kor (≤40 vs. >40 év), a recidíva kialakulásáig eltelt idõ (≤24 vs. >24 hónap), a recidíva típusa (valódi recidíva vs. új primer tumor [NP]), és a recidíva kiterjedése (operábilis vs. nem) szignifikáns prediktorai voltak a recidíva utáni túlélésnek, de az eredeti daganat nagyságának (T1 vs. T2), a nyirokcsomóstátusnak (pozitív vs. negatív), az adjuváns besugárzásnak (igen vs. nem), a ''salvage'' mûtét típusának (mastectomia vs. ismételt kimetszés), és a recidíva szövettani differenciáltságának (''grade'' 1-2 vs. 3) nem volt lényeges hatása. Többváltozós modellben csak a recidíva kialakulásáig eltelt idõ bizonyult a túlélés független prediktorának a (relatív kockázat: 3,2; 95%-os megbízhatósági intervallum: 1,4-7,3; p=0,0051). A fiatalabb kor növelte a daganatos mortalitás kockázatát, de a hatás nem volt statisztikailag szignifikáns (p=0,0659). Az ILR utáni 15 éves daganatspecifikus túlélés becsült aránya a következõ volt: az egész csoportra 58%, operábilis vagy nem operábilis recidívával 60% és 0%, fiatalabb vagy idõsebb korral 30% és 71%, a recidíva kialakulásáig eltelt rövidebb vagy hosszabb idõ szerint 25% és 72%, valódi recidívával vagy NP-vel 45 és 88%, és idõsebb korral, ha NP alakult ki, 92%. A második lokális recidíva aránya ''salvage'' mastectomia vagy ismételt széles kimetszés után 16% és 28% volt (p=0,2265). Az eredmények azt mutatják, hogy az ILR kialakulása után sok betegnek jó a prognózisa, különösen akkor, ha a recidíva operábilis és hosszabb idõ után fejlõdik ki, vagy új primer tumor. Az ILR-t nem feltétlenül szükséges emlõeltávolítással kezelni. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 2, 127-131, 2007

Breast-conservation treatment for early invasive breast cancer: prognostic factors for survival after salvage treatment of local recurrence. The aim of the study was to investigate prognosis of patients who develop an isolated local recurrence (ILR) after conservative surgery (CS) for early-stage invasive breast cancer. Between 1983 and 1987, 415 patients with stage I-II breast cancer were treated with CS. Of these patients, 68 developed an ILR. The mean follow-up time after ILR was 167 months. Cox models taking potential prognostic factors into account were used to estimate the risk of death. On univariate analysis, age (≤40 vs. >40 years) at first treatment, time to ILR (≤24 vs. >24 months), type of recurrence (true vs. new primary tumor, NP), and extent of recurrence (operable vs. inoperable) were, but initial tumor stage (pT1 vs. pT2), initial lymph node stage (pN-negative vs. -positive), adjuvant radiotherapy (yes vs. no), type of salvage surgery (wide excision vs. mastectomy), and recurrent tumor grade (1-2 vs. 3) were not significant predictors of post-recurrence survival. On multivariate analysis only time to ILR proved independent predictor of survival (relative risk: 3.2; 95% confidence interval: 1.4-7.3; p=0.0051), and the age of the patients showed borderline significance (p=0.0659). The 15-year actuarial rate of cause-specific survival after ILR was 58% for all patients, 60% and 0% for patients with operable or inoperable recurrence, 30% and 71% for patients with age ≤40 or >40 years, 25% and 72% for patients with time to ILR ≤24 or >24 months, 54% and 88% for patients with true recurrence or NP, and 92% for patients with age >40 years with NP, respectively. The rate of second local recurrence after salvage mastectomy or repeated wide excision was 16% and 28%, respectively (p=0.2265). As a conclusion, many patients with ILR have good prognosis, particularly those with operable recurrence with prolonged time to ILR, or with NP. Salvage mastectomy is not mandatory for all CS patients. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 2, 127-131, 2007


Beküldve: 2007. május 9.; elfogadva: 2007. május 23.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad