MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 2, 2007

 Közlemény

Paradigmaváltás a daganatok patológiai diagnosztikájában: molekuláris alapú differenciáldiagnosztika, prognosztikus és prediktív patológia

Orosz Zsolt1, Sápi Zoltán4, Szentirmay Zoltán2, Tímár József3, Tóth József1

1Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
41. sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A patológia klasszikus metodikai skálája az ultrastrukturális módszerek és az immunhisztokémia után újabban a molekuláris (genomiális) technikákkal bõvült, ami lehetõvé tette hogy a diagnosztika a szöveti/sejtszint mellett kiegészüljön a molekuláris szinttel is. Ez a fejlõdés alapjaiban változtatta/változtatja meg a daganatok differenciál diagnosztikáját és fõ motorja a prognosztikus és prediktív patológia fejlõdésének. Lehetõvé vált virális kóroki tényezõ kimutatása (HPV), a lágyrésztumorok reklasszifikációja. Beépültek a napi rutinba a molekuláris szintû prognózisbecslési módszerek (mikroszatellita-instabilitás: vastagbélrák, HER2-génamplifikáció: emlõrák, N-MYC-amplifikáció: neuroblastoma). A daganatok molekulárisan célzott terápiája pedig kifejleszti a molekuláris prediktív patológiát (c-kit-expresszió és -mutáció: gastrointestinalis stromalis tumor, fokozott EGFR-expresszió, -amplifikáció, -mutáció: nem-kissejtes tüdõrák, vastag- és végbélrák). A molekuláris patológia fejlõdése töretlennek tûnik és jelentõs mértékben járul hozzá a klinikai onkológia korszerûsödéséhez. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 2, 103-112, 2007

Paradigm shift in surgical pathology of cancer: molecular diagnostics, prognosticators and predictive pathology. Classical methodology of surgical pathology extended first with ultrastructural methods, then with immunohistochemistry and more recently with molecular/ genomic techniques. These changes added new dimensions to the classical tissueand cellular levels of diagnostics: the molecular level. This change is the primary motor of the development of the diagnostic as well as the prognostic and predictive pathology. It is now possible to identify an ethiological factor (HPV) or reclassify an entire entity (soft tissue tumors). Prognosis of cancer relies more and more on molecular/genetic parameters such as microsatellite instability, gene amplifications etc. Targeted therapy of cancer develops parallel with the molecular predictive pathology such as the anti-HER2 or anti-EGFR therapies. In conclusion, it is fair to say that molecular pathology contributes significantly to the development of clinical oncology. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 2, 103-112, 2007


Beküldve: 2007. május 20.; elfogadva: 2007. június 20.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 1-224-8786, Fax: 1-224-8706; E-mail: jtimar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad