MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 1, 2007

 Közlemény

A rekombináns humán erythropoietin-alfa fokozza a humán laphámrák sugárérzékenységét preklinikai modellben

Lövey József1, Kenessey István2, Rásó Erzsébet2, Dobos Judit4, Vágó Ágnes3, Kásler Miklós1, Futosi Krisztina2, Döme Balázs4, Tímár József2, Tóvári József5

1Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Központi Laboratórium, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, , Budapest
5I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Tumoros betegekben gyakran alakul ki anémia, amelyet különbözõ rekombináns erythropoietinek (rHuEPO-k) segítségével próbálnak korrigálni. A legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy az erythroid progenitor sejtek mellett a tumor- és endotheliális sejtek is expresszálnak erythropoietin-receptort (EPOR), ezáltal a rHuEPO hatással lehet ezen sejtek funkcióira is. Munkánkban a rHuEPOalfa-nak a sugárkezelés eredményességét befolyásoló hatásait vizsgáltuk EPOR+ humán laphámrák (A431) xenograft modellben. A tumort hordozó SCID egereket rHuEPOalfa-val kezeltük humán-ekvivalens dózisban (150 IU/kg, három alkalommal hetente) a tumor oltását követôen. A xenograftokat a 14. napon besugaraztuk (5 Gy, amikor a tumor mérete elérte az 50-70 mm3-t), majd a 22. napon megmértük a kialakult daganatok tömegét. A kísérletek alatt figyelemmel kísértük a rHuEPOalfa általános hatásait, tekintettel a hemoglobinszintre, a tumor-asszociált erekre és a xenograftok HIF-1alfa-expressziójára. A rHuEPOalfa-val és besugárzással kezelt A431 sejtek proliferációját, apoptózisát és kolóniaképzõ képességét in vitro módszerekkel is vizsgáltuk. In vitro a rHuEPOalfa-kezelés önmagában nem módosította az EPOR+ A431 sejtek proliferációját, viszont fokozta a sugárkezelés hatását az apoptózisra és a kolóniaképzõ képességre. In vivo a rHuEPOalfa-kezelés kompenzálta a tumor-indukált anémiát SCID egerekben és csökkentette a tumorális HIF-1alfa-expressziót, viszont nem volt hatással a tumor növekedésére. Mindeközben, a rHuEPOalfa-kezelés szignifikánsan (p<0,05) növelte a sugárterápia hatékonyságát in vivo, a tumorerek roncsolásának fokozása révén. Megállapíthatjuk, hogy a rHuEPOalfa-kezelés a daganat sugárterápiájának hatékonyságát nemcsak az általános hypoxia és a tumorális HIF-1alfa-expresszió csökkentésével módosíthatja, hanem a tumorerek nagyobb mérvû roncsolódásán keresztül is. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 1, 53-61, 2007

Human recombinant erythropoietin-alpha increases the efficacy of irradiation in preclinical model. According to recent data erythropoietin receptor (EPOR) is expressed not only by bone marrow erythroid progenitors but by endothelial- and cancer cells and it was suggested that erythropoietin (EPO) may affect their functions as well. We have analyzed the effects of recombinant human erythropoietin-alpha (rHuEPOalpha) on radiation sensitivity of EPOR+ human epidermoid carcinoma (A431) xenograft model. In vivo rHuEPOalpha treatment was started after tumor cell inoculation into SCID mice. 5 Gy irradiation was performed on day 14, the effect of which was measured on day 22. Hemoglobin level, tumor-associated microvessels and HIF-1alpha expression of the xenograft were monitored during the experiment. rHuEPOalpha administration prevented the development of tumorinduced anemia of SCID mice and reduced the level of HIF-1alpha expression of the xenograft tumor without affecting tumor growth. We have found that rHuEPOalpha treatment significantly increased the efficacy of antitumor effect of irradiation which was partly mediated by complex effects on tumorassociated microvessels. In vitro rHuEPOalpha did not affect proliferation of A431 cells but enhanced the antiproliferative and proapoptotic effects of irradiation. We concluded that rHuEPOalpha administration positively modulated the antitumoral effects of irradiation at least by two pathways, decreasing systemic hypoxia resulting in decreased tumoral HIF-1alpha expression and enhancing direct effects on tumor-associated microvessels. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 1, 53-61, 2007


Beküldve: 2007. január 22.; elfogadva: 2007. március 7.
Elérhetőség: Dr. Tóvári József, Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8620; E-mail: tozsi@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad