MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 1, 2007

 Közlemény

Az érzelmi munka szerepe az onkológiában

Szluha Kornélia1, Lazányi Kornélia2, Molnár Péter2

1Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
2Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen

Az onkológusoknak és az egészségügyi szakszemélyzetnek nem csupán a szakmai protokollok követése és alkalmazása a feladata napi tevékenységük során, hanem a rosszindulatú betegségben szenvedõ betegek irányába történõ megfelelõ attitûdök kommunikálása is, ami néha nehezebb, mint a szakmai feladatok ellátása. A jelen cikk a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 50 onkológiai szakdolgozója által önkéntesen kitöltött, feleletválasztós kérdéseket tartalmazó kérdõív alapján mutatja be a szakdolgozók munkamotivációja, az alkalmazási paraméterek és az érzelmi munka közötti kapcsolatokat. A szakdolgozók több mint 90%-a energiát fektet abba, hogy aktuális lelkiállapotát eltitkolja, kitéve magát a lehetséges negatív következményeknek. A vizsgálat során szignifikáns különbséget találtunk a 10 évnél régebben és a rövidebb ideje az onkológia területén dolgozók érzelmi munkája között. A régebben az onkológiában dolgozók körében gyakoribb a felszíni vagy mély érzelmi munka. Ez magyarázatul szolgálhat a szakmában tapasztalható igen gyakori kiégésre. Az egészségügyi intézeteknek az érzelmi munka terheinek csökkentése érdekében törekedniük kell arra, hogy munkatársaik spontán módon feleljenek meg a velük szemben támasztott érzelmi és viselkedésbeli követelményeknek, és ne legyen szükség a mindennapi munkavégzés során hivatalosan elõírt viselkedési normákra. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nekik is szükségük van folyamatos megerõsítésre, az érdemeik elismerésére, hiszen az õszinte érzelmi munkára való képesség a munkában eltöltött évek számával párhuzamosan csökken. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 1, 47-51, 2007

The role of emotional labour in oncology. Oncologists and related health care professionals (HCPs) do not only have to follow professional protocols in their everyday work, but also have to communicate proper attitudes towards patients suffering from malignant diseases. This task is often a heavier load than the implementation of professional activities themselves. The present article is based on a survey on HCP work motivation, employment parameters and correlations with emotional labour. Fifty oncology HCPs at Debrecen University Medical Health Sciences Centre volunteered to participate in this survey containing 20 simple-choice questions. More than 90 percent of HCPs make an effort to hide their emotional state, giving way to possible negative side effects. The survey showed significant differences between the level of emotional labour of those working in the field of oncology longer or shorter than ten years. Surface and deep emotional labour is more frequent among professionals already working in oncology for a longer period of time. This can serve us with explanation to the burn-out syndrome so frequent in this profession. To diminish the load of emotional labour, healthcare institutes have to aim at hiring employees that spontaneously fit the emotional and behavioural norms facing them, and do not need officially prescribed behavioural norms for everyday work. Their constant need for respect and appreciation of their values must be kept in mind, because the capability of genuine emotional labour diminishes parallel to the number of years spent in work. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 1, 47-51, 2007


Beküldve: 2006. február 10.; elfogadva: 2007. január 31.
Elérhetőség: Dr. Szluha Kornélia, Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: 52-453-585, Fax: 52-453-585; E-mail: szluha@dote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad