MAGYAR ONKOLÓGIAVol 51, No. 1, 2007

 Közlemény

HER2 immunhisztokémiai vizsgálatok minõségellenõrzése

Results from a Hungarian study

Cserni Gábor1, Kálmán Ede2, Kulka Janina3, Orosz Zsolt4, Udvarhelyi Nóra4, Krenács Tibor5

1Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, , Kecskemét
2Pathologiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3II. sz. Pathologiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
4Daganatpathologiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
5I. sz. Pathologiai és Kísérletes Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az emlõrákok HER2-pozitivitása vagy -negativitása a betegek kezelését jelentõsen befolyásolja. A HER2-státus meghatározásának leggyakoribb módszere az immunhisztokémiai vizsgálat. Elõzetes felmérések szerint Magyarországon az emlõrákok HER2-pozitivitási aránya szövettani laboratóriumonként nagyon változó, és összesítve a nemzetközi irodalmi adatok alsó értéke körül mozog (12% 3+ és 11% 2+ értékelésû eset). A HER2-immunhisztokémia minõségellenõrzése céljából önkéntes részvételû, anonimmá tett, háromfordulós körvizsgálatot végeztünk, amelyben 4-4 ismert HER2-státusú tumorminta HER2-immunfestése és ennek értékelése képezte a feladatot, a laboratóriumokban megszokott módon. Ezt követõen a jelen közlemény szerzõi, mint szakértõk, együttesen értékelték a metszeteket, és az így kapott eredményeket összevetették a beküldõ laboratóriumok értékelésével, valamint az eredeti HER2-státussal. A résztvevõk saját értékelése és a szakértõk véleménye alapján 22/218, illetve 21/218 alulértékelt HER2 3+ eset fordult elõ, ami 10%-os alulértékelési aránynak felel meg. Mivel a minták jelentõs része HER2-pozitív daganatból származott, a felülértékelés aránya kisebb volt (1%), de ha a negatív esetek 2+ értékelését is figyelembe vesszük, akkor elérte az 5%-ot (saját értékelés), illetve a 7%-ot (szakértõi értékelés). A résztvevôk interaktív megbeszélés kapcsán egyéni visszajelzést és technikai tanácsokat kaptak minden egyes mintájukkal kapcsolatban. A HER2-státus meghatározása csak megfelelõ minõségbiztosítás mellett ad megbízható eredményeket, és a jelen minõségellenõrzõ vizsgálat egy lényeges lépés volt ennek irányában. Magyar Onkológia, Vol 51, Nr. 1, 23-29, 2007

Quality control of HER2 immunohistochemitry. Whether a breast carcinoma is HER2-positive or -negative has a significant impact on its treatment. The most common method of evaluating the HER2 status of breast tumors is immunohistochemistry. Preliminary data suggest that the proportion of HER2-positive tumors in Hungary shows a wide range from laboratory to laboratory, and overall it just reaches the bottom levels of the incidence reported in the literature (12% 3+ and 11% 2+ cases). A 3-round quality-control test was implemented on a voluntary and anonymous basis. Participating laboratories had to immunostain and evaluate 4 tumor samples per circulation, according to their daily routine. The authors of the present article gave an expert opinion in all cases, and this was compared with the individual laboratories’ evaluation and the real FISH-controlled HER2 status of the samples. On the basis of the participants’ and experts’ evaluation 22/218 and 21/218 HER2 3+ cases were underscored, corresponding to an underevaluation rate of 10%. As most samples were from HER2-positive tumors, overscoring was less common (1%), but reached 5% (individual laboratories’ evaluation) or 7% (expert evaluation) when the 2+ scoring of negative cases was also considered. Each case was discussed interactively with the participants and technical advise was also given when deemed necessary. The evaluation of the HER2 status of breast cancers gives reliable results only if adequate quality control measures are implemented, and this study was an important step in this respect. Hungarian Oncology, Vol 51, Nr. 1, 23-29, 2007


Beküldve: 2007. február 14.; elfogadva: 2007. február 28.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad