MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 4, 2006

 Áttekintés

A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Konzorcium 2006. évi tevékenységérõl

Tímár József1, Kásler Miklós1, Kátai József2, Soós Miklós3, Mathiasz Dóra4, Romány Anna5, Patthy László6, Kovács Gábor7, Józsa Adrienn8, Szilák László9, Forrai Tamás10

1Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
2AstraZeneca Kft., , Törökbálint
3Auro-Science Kft., , Budapest
4GlaxoSmithKline Kft., , Budapest
5Janssen-Cilag Kft., , Törökbálint
6MTA-SZBK Enzimológiai Intézet, , Budapest
7Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, , Budapest
8Roche (Magyarország) Kft., , Budaörs
9Szilak Labor Kft., , Szeged
10Zenon Bio Kft., , Szeged

A Konzorcium egyik alapvetõ célja a molekuláris diagnosztikai szolgáltatások fejlesztése. Ennek keretében az örökletes daganatok körében a polipózis és a nem-polipózis talaján kialakuló vastagbélrákok esetében a szóba jöhetõ valamennyi gén hibájára nézve beállítottunk eljárásokat (APC, MYH, STK11, SMAD4, MLH1, MSH2), melyeket nagy beteganyagon alkalmaztunk, míg a familiáris hererákok esetében nemzetközi együttmûködésben az Y kromoszóma gr/gr régiójának hibájára hívtuk fel a figyelmet. Follikuláris limfómákban a minimális reziduális betegség monitorozására érzékeny qPCR módszert dolgoztunk ki a Bcl-2/IgH fúziós szekvencia meghatározására. A daganaterezôdés témakörében új immuncitokémiai és molekuláris biológiai eljárást dolgoztunk ki a periférán keringõ endoteliális prekurzor sejtek kimutatására, melyeket tüdõrákos betegeken teszteltünk. Megállapítottuk, hogy a módszer alkalmas a tumor angiogén fenotípusának jellemzésére és prognosztikus eszköz is lehet. Melanóma-genomikai vizsgálataink során több új melanómamarker gént teszteltünk, melyek közül a rianodinreceptor ígéretesnek tûnik, míg a P2X7 purinerg receptor funkcionális szerepe lehet érdekes. Korábbi vizsgálataink folytatásaként klinikai mintákon teszteljük az általunk meghatározott metasztatikus melanóma-génmintázatot. Meghatároztuk a HER-2-amplifikált emlõrákok tirozinkináz-mintázatát és azt is bizonyítottuk, hogy az eltérõ anatómiai lokalizációjú fej-nyaki daganatok eltérõ kináz-mintázattal rendelkeznek. Szintén korábbi, az alacsony molekulatömegû heparinnal végzett vizsgálatok folytatásaként azonosítottunk 4-8-12 oligoszacharid méretû heparinfragmenteket, melyek motilitásgátlók és antimetasztatikusak kísérleti rendszerben. Farmakogenomikai vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a kolorektális rákos betegek szerin-hidroximetil-transzferáz (SHMT) génpolimorfizmusai az 5-FU és fõleg a FOLFIRI-kezelések sikerét jelentõsen befolyásolják, így az eljárás hatékony és költségtakarékos kezelési séma meghatározását teszi lehetõvé. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 4, 349-359, 2006

Developments in cancer management by innovative genomics. 2006 report of the National Cancer Consortium. Research on developing molecular diagnostics for hereditary cancers resulted in establishing diagnostic services for familiar polyposis and non-polyposis patients (mutation determination of APC, MYH, STK11, SMAD4, MLH1, MSH2). In familiar testicular cancers the role of gr/gr gene on Y chromosome was identified. Molecular diagnostic tool was established to monitor the progression of follicular lymphoma using Bcl-2/IgH fusion sequences. Molecular diagnostic tools were developed to monitor circulating endothelial precursor cells (CEP) as well and the technique was tested in lung cancer patients. In malignant melanoma we have tested several potential novel markers among which ryanodine receptor seems to be a promising one, while the functional P2X7 receptor may serve as a therapeutic target. We have determined the tirosine kinase ''kinome'' profile of HER-2-amplified breast cancers. Furthermore, the ''kinome� profile was found to be characteristic for head and neck cancers of various anatomical location. Based on previous studies on the antimigratory and antimetastatic potential of low-molecular-weight heparins, we have identified short heparin-derived oligosaccharides with maintained antimetastatic- but non-anticoagulant potentials. Pharmacogenomic studies on the role of polymorphysm of the serine-hydroxymethyl-transferase (SHMT) gene in the efficacy of 5-FU and FOLFIRI protocols of colorectal cancer patients revealed a significant effect resulting in altered overall survival as well. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 4, 349-359, 2006


Beküldve: 2006. szeptember 30.; elfogadva: 2006. november 20.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad